UGAL

O delegație de la Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, reprezentată de doamna conf. univ. dr. Olena Yakovenko, membru al Departamentului de management, afaceri și turism al Facultății de Management, Administrare și Activități de Informare, de doamna Iryna Murashko, conferențiar univ. dr. în cadrul aceluiași departament și de studenta Nidelchu Valentyna, a participat la Conferința „ORIZONT EUROPA – Oportunități de finanțare pentru cercetătorii și întreprinderile românești”, eveniment organizat de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

La finalul conferinței, membrii delegației ucrainene au avut o întrevedere cu Rectorul Universității „Dunărea de Jos" din Galați, prof. univ. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu. Întâlnirea a vizat identificarea câtorva dintre oportunitățile oferite de colaborarea dintre cele două instituții de învățământ superior, și anume: proiectele de cooperare bilaterală transfrontalieră, mobilitățile academice ale studenților, ale cadrelor didactice, continuarea optimă a activității Centrului de Informare a României la Ismail.

__________________________________________________________________

Делегація Ізмаїльського Державного Гуманітарного Університету міста Ізмаїл, Україна в особі пані Олени Яковенко, доцента кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності, а також пані Ірина Мурашко, доцент цієї ж кафедри брали участь у конференції «ORIZONT EUROPE – Можливості фінансування для румунських дослідників і підприємств», організоване Університетом «Нижній Дунай» у місті Галац. Наприкінці конференції члени української делегації мали зустріч із ректором Університету «Нижній Дунай» у Галац, професором, доктором технічних наук Пуіу Лучіаном Георгеску, метою якої було визначення деяких можливостей, що пропонують співпрацю між двома вищими навчальними закладами, а саме: проекти транскордонного двостороннього співробітництва, академічна мобільність студентів, викладачів, оптимальне продовження діяльності Інформаційного центру Румунії в на базі Ізмаїльського Державного Гуманітарного Університету.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email