UGAL

În fiecare an la 20 septembrie, se sărbătorește Ziua Internaţională a Sportului Universitar, proclamată oficial de UNESCO, începând cu anul 2016. Recunoașterea la nivel internaţional a unei zile dedicate sportului universitar are scopul  de a atrage atenţia asupra necesității de întărire a legăturilor existente între universităţi şi comunităţile locale, precum și a rolului cheie pe care îl au universităţile în dezvoltarea sportului şi a mişcării sportive la nivel mondial.

Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității ”Dunărea de Jos” din Galați se alătură instituțiilor de profil care celebrează acest eveniment în vederea conştientizării semnificației valorilor sportive în contextul instituţiilor de învăţământ superior, a necesităţii îmbunătăţirii programelor de educaţie fizică şi sportivă destinate tinerilor, a dezvoltării continue a cercetării ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi sportului, precum și înțelegerii multiplelor beneficii pe care le are sportul, atât la nivel individual, ca o cale pentru o viață sănătoasă, cât și la nivel social, ca factor de sănătate, educație, integrare și incluziune socială.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email