UGAL

Colectivul Departamentului de Automatică și Inginerie Electrică, profund îndurerat pentru pierderea unui mentor, coleg și prieten iubit, își înalță ruga către cer, alături de familia îndurerată a marelui profesor Emil CEANGĂ, pentru iertare și odihnă veșnică. Slujba de înmormântare va avea loc miercuri, 12 februarie 2020, ora 12.00, la Biserica Sf. Sofia din Galați, după care cortegiul va porni către Cimitirul „Eternitatea”.

În dimineaţa zilei de 7 februarie 2020 s-a stins din viaţă domnul Profesor Emil Ceangă. Profesorul emerit dr. ing. Emil Ceangă a fost una dintre personalitățile gălățene legate nemijlocit de Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi. Timp de 50 de ani și-a desfășurat activitatea în universitatea gălățeană, ocupând pe rând toate treptele academice, începând cu funcția de asistent, până la aceea de profesor universitar și membru al Academiei de Științe Tehnice, Secția Electronică şi Automatică. Chiar şi după retragerea la pensie, a continuat să lucreze cu aceeaşi dăruire în universitatea noastră, în calitate de cadru didactic asociat şi cercetător în departamentul de Automatică şi Inginerie Electrică din Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică.

În cariera sa universitară, Dl. Prof. dr. ing. Emil Ceangă a ocupat funcțiile de Șef de catedră, Secretar Științific al Senatului Universitar, Decan al Facultății de Nave și Inginerie Electrică și Director al Centrului de Cercetare „Sisteme de Conducere Automată Avansată a Proceselor”, primul centru de cercetare în automatică acreditat CNCSIS din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Numele Domnului Profesor Ceangă este direct asociat cu Școala de Automatică din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, fiind, pe drept cuvânt, considerat întemeietorul acesteia în instituția gălățeană. A desfășurat o activitate neobosită de formare a tinerelor cadre didactice și cercetători, conducând teze de doctorat în specializările Sisteme automate și Fiabilitate, aducându-și, în acest fel, contribuția la formarea unei  resurse înalt calificată pentru dezvoltarea specializărilor de profil electric: automatică, electronică și inginerie electrică în universitatea gălățeană. Mai mult, trebuie menționat faptul că, în calitate de Decan al Facultății de Nave și Inginerie Electrică, a avut un rol determinant în înființarea  și dezvoltarea specializărilor de Automatică și Informatică Aplicată, Electronică Aplicată, Telecomunicații, Acționări Electrice din Universitatea „Dunărea de Jos”.

Activitatea științifică a domnului Prof. Emil Ceangă a fost impresionantă. A obținut rezultate științifice majore în direcții de cercetare de vârf ale automaticii, cum sunt: Algoritmi și tehnici de conducere avansată a proceselor, Sisteme instruibile de conducere de tip “pattern recognition”, Rețele neuronale și tehnici fuzzy în conducerea automată, Conducerea automată a sistemelor de conversie a energiei eoliene, Modelarea şi conducerea avansată a proceselor biotehnologice. A condus 27 teze de doctorat, dintre care una în cotutelă, cu Universitatea din Le Havre, Franța. 

Întreaga activitate științifică i-a adus Domnului Profesor Emil Ceangă o recunoaștere, atât la nivel național, cât și internațional. Astfel, la nivel național, a fost distins cu Ordinul “Meritul Științific” clasa a III-a, acordat în anii ’80 pentru activitatea științifică și a fost membru al Academiei de Științe Tehnice, Secția Electronică şi Automatică. A fost membru al Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS), timp de 13 ani, de la înființare și până la încetarea activității d-lui profesor (o perioadă de 5 ani, a condus Comisia de Științe Inginerești), a fost membru în Comisia de Automatică, Calculatoare şi Informatică a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNANDCU) din cadrul Ministerului Educației Naționale și membru fondator şi membru în Comitetul Director al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică.

Ca o recunoaștere a prestigiului său de om de știință de o valoare incontestabilă, cu contribuții deosebite în dezvoltarea orașului Galați, Domnului Prof. Emil Ceangă i s-a acordat titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Galați, în anul 2015, iar în anul 2016 i s-a acordat titlul de Profesor emerit al Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi.

În plan internațional, a fost distins cu Ordinul “Palmes Académiques” în grad de Cavaler, acordat de Guvernul Franței, a avut misiuni de “Profesor invitat” la universități de prestigiu, pentru activități de cercetare-doctorat în Franța și în Canada.

Întreaga activitate academică a Domnului Prof. Emil Ceangă a fost în slujba universității, fiind întotdeauna un exemplu demn de urmat de către cei mai tineri. Și-a canalizat priceperea și competențele pentru a construi și consolida colective puternice în domeniile automaticii, electronicii și ingineriei electrice în Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, fiind promotorul învățământului de profil electric în instituția gălățeană. 
Domnul Prof. univ. dr. ing. Emil Ceangă s-a dovedit un intelectual în adevăratul sens al cuvântului, cu o statură academică și morală de excepție, care nu a precupețit nimic în a dărui cunoștințe și a ajuta necondiționat pe colegi, în special pe cei tineri, în formarea lor ca specialiști în domeniul învățământului universitar și al cercetării științifice. 

A plecat dintre noi o  personalitate proeminentă a învățământului superior gălățean și național, având o reputație de necontestat de om de știință atât pe plan național, cât și internațional.

Cu promisiunea că nu-l vor uita niciodată, membrii colectivului adresează sincere condoleanțe tuturor acelora care au trăit și simțit bucuriile și amărăciunile vieții, alături de omul Emil CEANGĂ.

Îngerii să vă fie mereu aproape... și Dumnezeu să vă aibă în pază, iubite DOMNULE PROFESOR!
 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email