UGAL

S-a stins din viață domnul prof. univ. dr. doc. ing.  Florea OPREA, rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați între anii 1981 și 1988.

Născut în satul Buciumeni, județul Ilfov, la 15 octombrie 1926, profesorul  Florea Oprea a absolvit Institutul Politehnic din București, devenind licențiat în 1951. În 1960 a obținut titlul de doctor inginer și în 1971 titlul de doctor docent în științe tehnice la Politehnica din București.

A avut o bogată activitate didactică și științifică. De-a lungul timpului a fost pe rând: șef lucrări, conferențiar și profesor universitar la Facultatea de Metalurgie din Institutul Politehnic București, prodecan al Facultății de Chimie Industrială, prodecan și decan al Facultății de Metalurgie, șef catedră Metalurgia metalelor și aliajelor neferoase, visiting professor la Universitatea Antofagasta din Chile, decan și rector la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, rector al Universității „Valahia” din Târgoviște, profesor consultant la Universitatea „Valahia”, director al Centrului de Cercetare Școala Academică de Știința Materialelor, profesor onorific al Universității Politehnica din București.

A fost autorul a 19 tratate (cărți), a publicat peste 250 de articole științifice în reviste de specialitate din țară și din străinătate (Franța, Anglia, Germania, SUA, Chile, Venezuela, Iugoslavia, Spania), a obținut 17 brevete de invenție, a participat la numeroase manifestări științifice naționale și internaționale (congrese, conferințe, simpozioane). A efectuat o serie de specializări în institute de cercetare, învățământ și în mari combinate metalurgice din Iugoslavia, Chile, Rusia, Spania, Franța, Germania.

De-a lungul carieriei sale a făcut parte din societăți și asociații științifice, a obținut numeroase diplome de onoare, distincții, printre care amintim: Ordinul „Meritul Științific” clasa a III-a, Premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei Române, Premiul Academiei Româno-Americane pentru cercetare științifică, Diploma și Medalia Jubiliară „Caragiale 150”, Diploma Senatului Universității Tehnice și Medalia „Gh. Asachi – Iași”, Diploma Ministerului Educației și Cercetării pentru întreaga activitate profesională, științifică și managerială depusă în slujba învățământului universitar.

În semn de recunoaștere pentru activitatea sa prestigioasă, i-au fost acordate următoarele titluri academice:
  • 1970 – membru titular al Societății Franceze de Metalurgie;
  • 1995 – membru titular al Academiei de Științe din New York;
  • 1997 – membru titular al Academiei Româno-Americane;
  • 1999 – membru titular al Academiei Române de Științe Tehnice;
  • 1999 – Doctor Honoris Causa al Liberty University of California;
  • 1999 – Doctor Honoris Causa al Universității din Petroșani;
  • 1999 – Doctor Honoris Causa al Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
  • 2005 – Doctor Honoris Causa al Universității „Valahia” din Târgoviște;
  • 2006 – Honorific Professor al Universității Politehnica din București.
Distinsul profesor Florea Oprea a fost un reper de moralitate, umanitate, devotament și  profesionalism.
Înmormântarea va avea loc joi, 19 decembrie 2019, ora 13:00, la Cimitirul Bellu din București.
Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
 
 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email