UGAL

Prof. univ. dr. Viorel Daghie
Joi, 12 iulie 2012, s-a stins din viaţă colegul nostru, prof. univ. dr. Viorel Daghie.
Într-o perioadă sau alta a vieţii, fiecare dintre noi a întâlnit oameni care, prin forţa personalităţii lor, prin efervescenţa, convingerea, dinamismul şi hotărârea care îi caracterizează, ajung să marcheze viaţa comunităţii din care fac parte.
Profesorul Viorel Daghie este unul dintre aceştia.

Personalitate incontestabilă în lumea juridică, profesorul Daghie a fost cel care a pus bazele actualei Facultăţi de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice prin crearea specializărilor Drept Administrativ (devenit ulterior Administraţie Publică) în 1993, respectiv Drept în 2002. Şef al catedrei de Drept privat, membru al Consiliului şi prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrative, profesorul Viorel Daghie s-a implicat cu dăruire în tot ceea ce a însemnat viaţa universitară, de la cercetare de înaltă recunoaştere naţională şi internaţională, prin lucrările publicate şi participările la manifestări ştiinţifice, până la activitatea operativă a catedrei, comisii de concurs, dosare de acreditare sau activitate cu studenţii.
 
Născut la data de 30.10.1954, diplomat al Universităţii Al. I. Cuza, Facultatea de Drept, Viorel Daghie a urcat  cu perseverenţă toate treptele ierarhiei profesionale juridice, activând pe rând ca judecător la Judecătoria Galaţi, judecător la Tribunalul Galaţi secţiile civilă şi penală, preşedinte al Colegiului Jurisdicţional al Curţii de Conturi a României, Galaţi, preşedinte al secţiei Comerciale Maritime, Fluviale şi de Contencios Administrativ de pe lângă Tribunalul Galaţi.
 
În anul 1994 se titularizează la Universitatea ”Dunărea de Jos” ca lector, devenind ulterior conferenţiar dr., în anul 1998, respectiv profesor dr.  în anul 2002. Profesor desăvârşit, cu o carismă şi o prezenţă profesorală care impunea, cursurile domniei sale erau întotdeauna un exemplu de elocinţă şi consistenţă în gândire. Prin contribuţia şi realizările domniei sale, domnul profesor Daghie rămâne un reper şi un model permanent pentru învăţământul juridic la Galaţi.
 
Stingerea din viaţă a profesorului Viorel Daghie înseamnă o grea pierdere pentru comunitatea academică gălăţeană.  
 
Dumnezeu să-l odihnească în pace!