UGAL

Prof.dr.ing. Ion Crudu
Luni, 30 aprilie 2012 s-a stins din viaţă Profesorul Ion Crudu.
 
Personalitate marcantă a mediului academic gălăţean şi creator de şcoală în domeniul tribologiei, fost Rector al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi în perioada 1974 – 1981 şi Şef al Catedrei de Organe de Maşini  între 1981 şi 1989, Domnul Profesor Crudu a fost timp de mai bine de 50 de ani mentorul multor generaţii de studenţi, doctoranzi şi tineri colegi de la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi si de la Universitatea Tehnică  “Gheorghe Asachi” - Iaşi, imprimându-le acestora un mod riguros de a gândi şi de a trata problemele inginereşti.
Domnul Profesor Ion Crudu s-a născut la 29 august 1927 în Comuna  Scheia, satul Mihoveni, judeţul Suceava.
 
Diplomat al Institutului Politehnic din Iaşi, Facultatea de Mecanicǎ, profesorul Ion Crudu  a parcurs toate treptele afirmării academice fiind preparator, apoi asistent, şef de lucrări şi conferenţiar al Politehnicei ieşene.
 
A devenit profesor la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi în 1974 pe care a şi condus-o în calitate de rector până în anul 1981.  A fost vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Tribologie (1978), membru al Societăţii de Tribologie din Germania (Gesellschaft fur Tribologie) (1981), redactor şef al Analelor Universităţii din Galaţi (1976), apoi redactor şef al Fascicolei de Tribologie (1982); recunoscută pe plan internaţional; membru în Colegiul de redacţie al revistei „Trenie i iznos” al Academiei Ruse (2001).
 
În cercetarea ştiinţifică, a introdus conceptul de „tribosistem special” şi de „tribomodel” cunoscute şi apărute pe plan naţional şi internaţional. În 1978 a organizat la Galaţi prima conferinţă a specialiştilor în frecare şi uzură „TRIBOTEHNICA-78”, iar în 2003 congresul „ROTRIB-03” la Galaţi. A condus 29 teze de doctorat în Tribologie şi Încercări de materiale şi 7 în maşini Agricole la Iaşi. A elaborat, singur sau în colectiv, peste o suta de lucrări prezentate la sesiuni şi conferinţe în ţară şi străinătate  (Anglia, Italia, Bulgaria, Franţa, Japonia, Polonia, Serbia, Elveţia, Danemarca, Moldova, Rusia, Cehia, Austria, Turcia, Ungaria ş.a.) Este autor şi coautor la 19 brevete de invenţie şi la 40 contracte de cercetare ştiinţifică.
 
Comunitatea academică gălăţeană a suferit o mare pierdere în clipa în care unul dintre cei mai activi profesori ai săi s-a stins din viaţă. Profesor desăvârşit, cu o carismă şi o prezenţă profesorală care impunea, cursurile Domniei sale erau întotdeauna un exemplu de elocinţă şi consistenţă în gândire. Prin contribuţia şi realizările Domniei sale, Domnul Profesor Crudu rămâne un reper şi un model permanent pentru învăţământul ingineresc şi pentru tribologie la Galaţi.
 
Înmormântarea va avea loc joi, 3 mai 2012. Cortegiul funerar va porni la ora 11.00, de la Biserica Sf. Mucenic Pantelimon (Biserica Bulgărească).
 
Dumnezeu să-l odihnească în pace!