UGAL

Prof. Dumitru Călueanu
Profesor Dumitru Călueanu - creator de Şcoală de Inginerie Electrică la Galaţi
 
Galaţiul - oraşul de la Dunăre - a avut, întotdeauna, oameni destoinici: mari artişti, mari creatori în domeniul ştiinţific şi tehnic, mari oameni politici. Printre marii creatori ai urbei de la Dunăre, ar trebui înscris la loc de cinste şi profesorul Dumitru Călueanu. Născut în anul 1934, în comuna Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi, într-o familie numeroasă, cel care va deveni peste ani mentorul unei întregi generaţii, a dovedit de mic o aplecare deosebită spre ştiinţă şi latura aplicativă a ei, tehnica.
Tânărul Călueanu a urmat şi terminat cu brio, cursurile Liceului „Vasile Alecsandri", unul din liceele de marcă al Galaţiului. Pasiunea pentru electricitate i-a îndrumat paşii, la terminarea liceului, către Institutul Politehnic din Iaşi, unde a urmat cursurile Facultăţii de Electrotehnică, devenind inginer într-o perioadă de mare având creator pentru România. Fermecat de domeniul ales şi avid de noi cunoştinţe - pe care să le pună, apoi, în slujba poporului din care făcea parte - tânărul Dumitru Călueanu şi-a desăvârşit studiile la Universitatea California din SUA - în anul 1969 - devenind specialist în domeniul Electrotehnică şi Echipamente electrice.
 
Încununarea studiilor din tinereţe a fost realizată la frumoasa vârstă de 40 de ani, în 1974, tot la Institutul Politehnic din Iaşi, odată cu obţinerea titlului de doctor inginer, într-un domeniu nou şi fascinant pentru acele vremuri, respectiv cel al Acţionărilor Electrice. Această dragoste pentru acţionările electrice l-a urmărit, apoi, întreaga viaţă, devenind, prin cariera universitară pe care şi-a ales-o, un învăţător, în cel mai profund sens al cuvântului, pentru zecile de tineri care i-au urmărit prelegerile, şi care i-au acceptat şi urmat recomandările pline de înţelepciune, dar şi de umor.
 
A urcat, pe rând, toate treptele unei cariere academice începând de la preparator, în perioada 1958-1960, la catedra de Electrotehnică, din cadrul Institutului Politehnic din Galaţi, trecând la treapta de asistent universitar (1960-1965), şi, apoi, la cea de şef de lucrări, în perioada 1965-1974. Galaţiul, prin Institutul său Politehnic a devenit locul de afirmare, locul de apostolat al tânărului Dumitru Călueanu. Apoi, odată cu schimbarea titulaturii locaşului de educaţie şi cercetare în anul 1974, din Institut Politehnic în cea de Universitate, a apărut şi saltul firesc pentru omul Dumitru Călueanu. Astfel, în perioada 1974-1981, îşi desfăşoară activitatea - în cadrul universităţii gălăţene - de pe treapta de conferenţiar, iar din 1981, până la moarte, de pe cea de profesor şi profesor consultant în urma ieşirii la pensie. Ajungând la acest nivel, profesorul Călueanu şi-a desăvârşit visul din tinereţe clădind treptat - alături de alţi mari oameni din domeniul învăţământului electric gălăţean - o şcoală de Inginerie Electrică. În cadrul acestei şcoli, profesorul Călueanu, în calitate de conducător de doctorat a format discipoli care, cu siguranţă, prin eforturi susţinute, vor duce mai departe moştenirea lăsată de magistrul lor.
 
Remarcabil este faptul că profesorul Dumitru Călueanu nu s-a erijat într-un om de ştiinţă închis într-un turn de fildeş ci, a acţionat cu toate puterile sale, pentru propăşirea învăţământului tehnic gălăţean prin diversele funcţii de conducere pe care le-a îndeplinit de-a lungul timpului, transformându-se într-un veritabil om al cetăţii: a fost astfel, pe rând, prodecan al Facultăţii de Mecanică în perioada 1974-1981, apoi, decan al acestei facultăţi în perioada 1981-1989. Pentru scurt timp, în 1989, a fost prorector şi, chiar, rector al Universităţii din Galaţi. Revoluţia din decembrie 1989 l-a făcut să crească din nou, să revină la idealurile din tinereţe, să-şi dorească mai mult pentru ţara sa. A devenit, astfel membru al Partidului Naţional Liberal, unul din partidele istorice ale României Mari. Şi a luptat... Mărturie stau, în acest sens, calitatea de senator de Galaţi în Senatul României, în legislaturile 1990 - 1992 şi 1992 - 1996; a fost vicepreşedintele Comisiei de Politică Externă a Senatului României, între 1990 şi 1992, secretar al Comisiei de Politică Externă a Senatului României în perioada 1992 - 1996, membru al Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a O.S.C.E., membru al Delegaţiei României la Consiliul Europei (1991 - 1992), făcând parte din Grupul Liberal, Democrat şi Reformator; câte o dată, în fiecare legislatură, a fost şeful grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, respectiv, PNL - CD.
 
Dragostea sa continuă pentru domeniul Ingineriei Electrice s-a materializat, de-a lungul timpului, în publicarea a peste 200 de articole, 15 tratate, manuale şi îndrumare de laborator, 10 invenţii şi inovaţii, 25 de contracte de cercetare ştiinţifică. Profesorul Dumitru Călueanu deţine o prioritate mondială în domeniul acţionărilor cu motoare liniare şi în propulsia electromagnetică.
 
Calităţile sale au fost apreciate atât pe plan naţional cât şi internaţional. Drept dovadă, profesorul Dumitru Călueanu a fost până la retragerea din activitate preşedintele Societăţii de Acţionări Electrice din România (SAER), după pensionare devenind preşedinte de onoare al acestei societăţi; sub conducerea sa societatea a organizat - la un nivel ridicat din punct de vedere calitativ - Conferinţa Naţională de Acţionări Electrice (CNAE), conferinţă iniţiată în anul 1972 de un titan în domeniul acţionărilor electrice, profesorul Nicolae Boţan de la Institutul Politehnic din Iaşi.
 
A fost, de asemenea, prin particularitatea abordărilor legate de propulsia navelor, membru în Consiliul Tehnic al Registrului Naval Român. Pe plan internaţional merită remarcate calitatea de membru în Comitetul Internaţional de Electrotehnică, respectiv numeroasele citări în Enciclopedia Personalităţilor "WHO'S WHO in the World".
 
Munca titanică a profesorului Dumitru Călueanu - pe parcursul a aproape cinci decenii de viaţă - a lăsat urme adânci: circa 20 de doctori ingineri sunt astăzi persoane cheie în diverse zone ale economiei româneşti şi mondiale, iar sute de ingineri duc mai departe învăţămintele marelui profesor.
 
Dacă viaţa este vibraţie atunci urmaşii vor trebui să-l aprecieze pe omul Dumitru Călueanu  prin intensitatea şi frecvenţa cu care şi-a trăit viaţa. Dar vibraţia s-a oprit... Marele profesor are nevoie de puţină odihnă... Inima lui a încetat să mai bată dar există, acum, mii de inimi care bat pentru el.
 
Adio, domnule profesor! Nu vă vom uita niciodată, căci inimile noastre nu pot uita. Vom continua să vibrăm - ducând mai departe trăirile dumneavoastă - şi le vom transmite şi urmaşilor noştri.
 
13.12.2011
 
Ion Voncilă
Directorul Departamentului de Automatică şi Inginerie Electrică,
Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică