UGAL

Prof.univ.dr.chim. MIRCEA LEONTE (n. 15 februarie 1930 - d. 28 iunie 2011)
 
Cel care a fost distinsul prof.univ.dr.chim. Mircea Leonte a văzut lumina zilei la Iaşi, fiind unicul fiu al unei familii de intelectuali.
În acelaşi oraş, a frecventat cursurile gimnaziale, liceale şi universitare, obţinând rezultate excelente. Ca urmare, după obţinerea licenţei la Facultatea de Chimie, Universitatea „Al. I. Cuza" din Iaşi, devine asistent universitar şi apoi lector în aceeaşi facultate.
De asemenea, tot la Universitatea „Al. I. Cuza" din Iaşi a obţinut şi titlul ştiinţific de doctor în chimie. Apoi s-a transferat pe post de lector la Catedra de Chimie, a Facultăţii I.A.T.P. din cadrul Institutului Politehnic din Galaţi, unde a predat disciplina chimie organică. În anii 1971-1972 editează vol. I şi II Chimie Organică, urmând editarea îndrumarului de laborator şi a unor cărţi de strictă specialitate sau dedicate aprofundării tainelor acţiunilor principiilor active alimentare.
 
În paralel, urcă treptele ierarhiei universitare, devenind mai întâi conferenţiar apoi profesor universitar.
În anul 1974, este ales ca membru al primului senat al Universităţii din Galaţi, fiind propus să candideze şi la funcţia de rector.
 
A fost mereu preocupat de perfecţionarea profesională, efectuând stagii de specializare în U.R.S.S. şi R.F.G., în vederea aprofundării cunoştinţelor teoretice şi practice de chimie.
 
În anul 1975, împreună cu un colectiv de autori, înregistrează la OSIM primul său brevet de invenţie intitulat „Compuşi aminoalchilpolifenolici şi procedeu pentru prepararea lor", după care au urmat şi alte brevete cu deosebită valoare ştiinţifică. A urmat obţinerea unor diplome şi medalii, care răsplătesc pasiunea cu care a studiat fenomenele chimice.
 
O perioadă lungă de timp, a condus destinele Catedrei de Chimie, îndrumând cadrele tinere la perfecţionarea profesională prin cercetare.
 
În perioada mai 1981 - decembrie 1989, a deţinut, în două mandate succesive, funcţia de decan al Facultăţii T.C.P.A.T.P.
 
În legislatura 1992-1996, a fost membru al Camerei Deputaţilor a Parlamentului României.
 
În principal activitatea ştiinţifică a domnului prof.univ.dr. Mircea Leonte a fost orientată pe studii de chimie organică şi chimie cu aplicaţii în industria alimentară. A perfecţionat sinteza unor aditivi pentru industria alimentară, a fibrelor artificiale, a petrolului a tratamentelor chimice aplicate plantelor de cultură.
 
În mod deosebit a fost preocupat de studierea sistemului natural de protecţie antioxidantă a produselor alimentare, în vederea evitării pierderilor de compuşi biologic activi şi a conservării valorii lor nutritive.
 
Disciplinele universitare Chimie organică şi Chimia alimentelor l-au apropiat de studenţi, îndrumând un număr însemnat de lucrări ştiinţifice studenţeşti.
 
A fost managerul unui număr însemnat de contracte de cercetare ştiinţifică.
 
A publicat un număr de peste 160 de lucrări ştiinţifice în ţară şi în străinătate.
 
A fost preocupat de construirea unor noi spaţii de învaţământ, fiind promotorul şi susţinătorul principal al obţinerii actualelor spaţii de învăţământ pentru Catedra de CHIMIE.
 
A condus cu competenţă activitatea de perfecţionare a 18 doctoranzi, a activat în comisii de examen de licenţă şi comisii de susţinere publică a unor teze de doctorat.
 
În memoriile noastre afective, prof.univ.dr.chim. Mircea Leonte va fi mereu cercetătorul desăvârşit, dascălul dedicat învăţământului superior de calitate, şeful de catedră exigent, decanul facultăţii T.C.P.A.T.P, reprezentantul nostru în senatul Universităţii, soţul iubitor şi tatăl mândru de cele două vlăstare ale sale.
 
DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE !
 
 
Conf.dr.chim. Gheorghe Zgherea, şeful Departamentului de Chimie, Fizică şi Mediu al Facultăţii de Ştiinţe şi Mediu a UDJG