UGAL Logo

UGAL

Un mare dascăl și om de știință, care și-a dedicat viața Universității „Dunărea de Jos” din Galați a plecat spre ceruri. Domnul profesor Nicuşor Velican s-a născut la 18 noiembrie 1936, în Mărășești, județul Vrancea. Urmează Școala primară și Gimnaziul în comuna natală iar liceul, ca intern la liceul teoretic din Comănești, județul Bacău.

Își începe activitatea universitară în anul 1961, după terminarea Facultății de fizică din Universitatea A.I.Cuza din Iași, ocupând un post de asistent universitar la Universitatea ”Dunărea de Jos”. Într-o perioadă de 30 de ani promovează toate gradele universitare, de la asistent până la profesor, în Universitatea ”Dunărea de Jos”, participând cu tot entuziasmul la înființarea acesteia, în 1974.

Între anii 1961-2005, domnul profesor Nicuşor Velican a fost un renumit cadru didactic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galați având rezultate remarcabile în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică. De asemenea calităţile sale manageriale au fost probate prin exercitarea numeroaselor funcţii de conducere la nivel de catedră şi la nivel de rectorat.

Astfel în perioadele 1979–1983 și 1990–1992 a fost Şeful catedrei de Fizică, în perioada 1992-2000 a fost Prorector cu activitate didactică a universităţii, Secretar Stiintific al Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, în perioada 2000 – 2004. Domnul profesor Nicuşor Velican şi-a adus o contribuţie importantă la înfiinţarea Facultăţii de Litere şi Ştiinţe din cadrul universităţii, în anul 1990. În cadrul acestei facultăţii domnul profesor a pus bazele înfiinţării specializărilor de Chimie-Fizică şi Matematică-Fizică, specializări în cadrul cărora, domnul profesor a susţinut cursul de Fizica corpului solid şi a organizat şi dezvoltat laboratorul aferent acestui curs.

În calitate de șef al catedrei de fizică, s-a preocupat permanent de dezvoltarea bazei materiale a laboratoarelor de fizică şi de crearea unor condiţii optime de desfăşurare a orelor de curs, seminar şi laborator. De asemenea domnul profesor Nicuşor Velican şi-a manifestat permanent preocuparea pentru îmbunătăţirea programelor de învăţământ ale specializărilor Chimie-Fizică şi Matematică-Fizică şi a programelor analitice, aferente acestor specializări.

O altă preocupare importantă a domnului profesor Nicuşor Velican a fost şi crearea unui colectiv de cadre didactice şi nedidactice bine pregătite în domeniu, având întotdeauna grijă de asigurarea unei continuităţi în asigurarea cu personal a catedrei de fizică. De asemenea, domnul profesor a încurajat permanent tinerele cadre didactice pentru perfecţionarea profesională, participarea la conferinţe internaţionale şi naţionale şi finalizarea tezelor de doctorat.

Pe plan didactic domnul profesor a coordonat numeroase lucrări de licenţă, a participat ca preşedinte sau coordonator la foarte multe lucrări de gradul I şi gradul II, pentru profesorii din ciclul preuniversitar. De asemenea domnul profesor a fost autor sau coautor la 10 manuale şi monografii publicate în edituri centrale şi locale.

În întreaga sa activitate, domnul profesor a predat numeroase cursuri la facultăţile de inginerie din cadrul universităţii şi la Facultatea de Științe.

Domnul profesor Nicuşor Velican a publicat peste 40 lucrări științifice în reviste de specialitate din ţară şi străinătate şi a participat la conferințe şi congrese naționale și internaționale, unde a prezentat numeroase lucrări ştiinţifice foarte bine apreciate.

A contribuit la activitatea de cercetare contractuală în 18 contracte științifice și a coordonat activitatea programului TEMPUS CME-355 în calitate de contractor.

Datorită activităţii didactice deosebite desfaşurate la catedră referitoare la modul clar de predare a cursurilor şi a importanţei ştiinţifice a lucrărilor publicate domnului profesor Nicuşor Velican i-a fost decernat titlul de Conferenţiar emerit, în anul 1988, de către Ministerul Învătământului.

De asemenea domnul profesor Nicuşor Velican a fost membru în diferite asociaţii şi organizaţii ale mediului academic din ţara şi strainătate. Astfel a fost membru al Societăţii Române de Fizică, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi membru al Asociaţiei internaţionale European Physical Society.

În întreaga sa activitate didactică de la catedră, domnul profesor Nicuşor Velican, a dovedit foarte multă dăruire şi pasiune pentru profesia de dascăl, urmărind permanent întărirea spiritului etic, academic şi ştiinţific în cadrul catedrei de fizică.

În anul 2016, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, la propunerea Facultății de Științe și Mediu, i-a acordat domnului profesor Nicuşor Velican, titlul de Profesor Emerit, pentru întreaga sa activitate și dăruire în slujba învățământului universitar gălățean.

Domnul profesor Velican a fost iubit atât de studenți cât și de colegi pentru verticalitatea sa, pentru bunătatea și profesionalismul său. Optimist, mereu cu zâmbetul pe buze, îi încuraja și ajuta pe toți cei din jurul său. 

Acum când Domnul l-a chemat ca să se  bucure de lumina  feței Lui, noi cei care am avut privilegiul de a-l cunoaște promitem să păstrăm cu mare pietate amintirea celui care a fost Profesor univ.dr.Emerit Nicușor Velican.

Drum lin spre cer!

Colegii de la Facultate de Științe și Mediu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 

Prof. Univ. dr. Mirela Voiculescu:

„Îmi amintesc căldura, onestitatea, prietenia, zâmbetul și mai ales echilibrul pe care le transmitea Domnul Profesor Velican. După orice conversație plecam cu o stare de liniște, cu curaj și cu energie. În apropierea Domniei Sale se petrecea o anihilare totală a oricărei surse de negativitate. Întotdeauna acolo, încerca să găsească soluții. Uneori nu le găsea și zâmbea, mai mult din privire iar ochii spuneau: Nu merită.

Dumnezeu să-l poarte către lumină, lângă toate celelalte suflete mari!”

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email