UGAL

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați consemnează rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție în cadrul proiectului „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.


Rezultate finale (.pdf)

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email