UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează procesul de recrutare și selecție de personal pentru ocuparea unui post în cadrul proiectului "Excelență, performanță și competitivitate în activități CDI la Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați”- EXPERT, 14PFE/2018.

Anunt concurs (pdf)
Cerere de inscriere (doc)
Declaratie de disponibilitate (doc)
Memoriu justificativ (doc)