UGAL Logo

UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului “Impactul metalelor grele și microplasticului din organismele acvatice asupra sănătății umane”, contract de finantare nr. 5206/2022.


Anunț angajare proiect (.pdf)
Cerere înscriere membru proiect (docx)
Memoriu justificativ proiect (docx)
Declarație proiect (docx)
Declarație acord prelucrare date (docx)

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email