UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează procedura de selecție și recrutare personal, în afara organigramei, în cadrul proiectului „Dezvoltarea tehnologiilor inovative utilizând inteligența artificială pentru valorificarea biomasei din arealele lacustre în vederea susținerii durabile a energiei verzi, contract nr. 1PS/09.11.2021.


Anunț angajare proiect (.pdf)
Cerere înscriere membru proiect (docx)
Memoriu justificativ proiect (docx)
Declarație proiect (docx)
Declarație acord prelucrare date (docx)

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email