UGAL Logo

UGALModel de formulare se găsește atașat aici
Invitația de participare și caietul de sarcini le găsiți atașate aici


Documentația este aici

Documentația este aici

Documentația este aici

Clarificarea se găsește atașată aici
Invitația de participare și caietul de sarcini le găsiți atașate aici

Documentația este aici

Documentația este aici

Documentația este aici
Documentația este aici

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email