UGAL Logo

UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 137 din 14 aprilie 2022

 

În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG.

 

În ședința ordinară în plen din data de 14 aprilie 2022, ora 12.00 (conform ordinii de zi), la care au participat 70 dintre cei 84 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu majoritatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic.  Se aprobă, cu avizul Comisiei Juridice și de etică a Senatului, Carta Universității „Dunărea de Jos” din Galați, completată și actualizată, conform Anexei.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Anexă - Carta Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email