UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 124 din 29 aprilie 2021

 

În baza:
Legii educației naționale nr. 1/2011;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare a Senatului UDJG
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 35/26.04.2021, înaintată Senatului, sub semnătura Rectorului universității,

 

Senatul universitar, prin vot electronic, în data de 29 aprilie 2021, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat, afilierea doamnei prof. univ. dr. habil. Emilia-Doina HERMAN, cadru didactic titular la Facultatea de Economie și Drept a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, cu activitatea de conducere de doctorat, la Școala doctorală de Științe socio-umane a IOSUD – UDJG.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email