UGAL Logo

UGAL

Senatul universitar
Nr. 372/25.5.2023/CS

 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 128 din 25 mai 2023

 

În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 56 din 18.5.2023 înaintată Senatului universitar sub semnătura Rectorului universității.

 

În urma rezultatului votului electronic cu termen limită 25 mai 2023, ora 15.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 69 dintre cei 82 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu unanimitatea voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă, cu avizul Biroului Juridic și al Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, planurile de învățământ pentru următoarele programe de studii universitare de masterat, învățământ cu frecvență, de la Facultatea de Inginerie, valabile începând cu anul universitar 2023-2024:

  1. Proiectare și simulare în ingineria sudării, domeniul Inginerie industrială;
  2. Concepte avansate în proiectarea și exploatarea autovehiculelor, domeniul Ingineria autovehiculelor.

Art. 2. Se aprobă, cu avizul Biroului Juridic și al Consiliului de administrație, propunerea Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic de înființare a următoarelor cursuri de formare continuă:

  1. Digit-Antreprenoriat;
  2. Strategii de dezvoltare a afacerii în economia digitală.

Art. 3. Se aprobă, cu avizul Biroului Juridic și al Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, planurile de învățământ pentru următoarele cursuri de formare continuă: Digit-Antreprenoriat și Strategii de dezvoltare a afacerii în economia digitală.

Art. 4. Se aprobă, cu avizul Biroului Juridic și al Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, planurile de învățământ actualizate pentru următoarele programe de conversie profesională, din cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic:

  1. Economie și educație antreprenorială;
  2. Educație tehnologică;
  3. Economia comerțului, turismului și serviciilor;
  4. Limba și literatura franceză;
  5. Matematică.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email