UGAL

Senatul universitar
Nr. 371/25.5.2023/CS

 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 127 din 25 mai 2023

 

În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 54 din 11.5.2023 înaintată Senatului universitar sub semnătura Rectorului universității.

 

În urma rezultatului votului electronic cu termen limită 25 mai 2023, ora 15.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 69 dintre cei 82 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu unanimitatea voturilor exprimate,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă, cu avizul Biroului Juridic și al Consiliului de administrație, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD-UDJG, ca taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2023-2024, pentru domeniul de studii universitare de doctorat Drept, să fie în cuantum de 8000 de lei.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email