UGAL

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 129/21.09.2022

 

Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3041/15.01.2020 privind numirea Rectorului, 

Consiliul de administraţie, în data de 21 septembrie 2022, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se avizează solicitarea Facultății de Medicină și Farmacie de menținere a calității de cadre didactice asociate pentru următoarele cadre didactice:

  1. Academician prof. dr. Irinel Popescu;
  2. Academician prof. dr. Andrei Iliescu;
  3. Prof. dr. Constantin Vârlan;
  4. Prof. dr. Mihai Augustin;
  5. Prof. dr. Maria Voroneanu;
  6. Prof. dr. Dragoș Stanciu;
  7. Șef lucrări dr. Adrian Nistor.

Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.


Art. 2. Se aprobă, la solicitarea Facultății de Medicină și Farmacie, menținerea la nivelul anului universitar 2021-2022 a tarifelor orare pentru orele convenționale efectuate la plata cu ora la programul de studii Medicină (Enna, Italia) și pentru anul universitar 2022-2023.


Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de 42.000 lei pentru achiziționarea kit-urilor de semnătură electronică cu certificat, cu valabilitate de 2 ani.


Art. 4. Se avizează propunerea formulată de domnul Eugen Găvan, cadru didactic la Facultatea de Arhitectură Navală, privind formularea unei propuneri către Primăria Galați și Consiliul Local Galați de atribuire a denumirii „Piața prof. dr. ing. Ioan Crudu” pentru zona situată în municipiul Galați, str. Maior Iancu Fotea nr. 2, actual „Piața Muzeului”.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.


Art. 5. Se avizează completarea art. 42, alin. (7) din Metodologia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi și pentru studenții doctoranzi din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, învăţământ cu frecvenţă, astfel:
„Cuantumul acestor burse speciale va fi cuprins între minimum 250 lei/lună și maximum de 1000 lei/lună, în funcție de gradul de implicare stabilit pe baza criteriilor specifice ale facultăților. Cuantumul și lista nominală a studenților care vor beneficia de aceste burse speciale vor fi aprobate în Consiliile facultăților.” (Anexă)
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.


 

RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU

 

Anexa Completarea art. 42, alin. (7) din Metodologia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi și pentru studenții doctoranzi din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, învăţământ cu frecvenţă

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email