UGAL

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 70/21.07.2021

 

Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3041/15.01.2020 privind numirea Rectorului, 

Consiliul de administraţie, în data de 21 iulie 2021, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se avizează pozitiv menținerea în activitatea didactică în calitate de titular în cadrul Departamentului de Automatică și Inginerie electrică de la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, în anul universitar 2021-2022, a domnului prof. dr. ing. Filipescu Adrian, în conformitate cu prevederile art. 4 al Metodologiei privind menținerea calității de cadru didactic sau de cercetare titular după împlinirea vârstei de pensionare și reîncadrarea personalului didactic pensionat, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar nr. 175/2020, având în vedere și avizul pozitiv formulat de Consiliul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică. 
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 2. Se avizează pozitiv menținerea în activitatea didactică în calitate de titular în cadrul Departamentului de Calculatoare și Tehnologia informației de la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, în anul universitar 2021-2022, a domnului prof. dr. ing. Șușnea Ioan, în conformitate cu prevederile art. 4 al Metodologiei privind menținerea calității de cadru didactic sau de cercetare titular după împlinirea vârstei de pensionare și reîncadrarea personalului didactic pensionat, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar nr. 175/2020, având în vedere și avizul pozitiv formulat de Consiliul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică. 
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 3. Se avizează pozitiv menținerea în activitatea didactică în calitate de titular în cadrul Departamentului de Calculatoare și Tehnologia informației de la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, în anul universitar 2021-2022, a doamnei conf. dr. ing. Pecheanu Emilia, în conformitate cu prevederile art. 4 al Metodologiei privind menținerea calității de cadru didactic sau de cercetare titular după împlinirea vârstei de pensionare și reîncadrarea personalului didactic pensionat, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar nr. 175/2020, având în vedere și avizul pozitiv formulat de Consiliul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică. 
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

 

 

RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email