UGAL

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA
nr.  75/20.12.2016


Conform:     
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3174/18.02.2016 privind numirea Rectorului,
Consiliul de Administraţie, întrunit în data de 20.12.2016,HOTĂRĂȘTE:Art. 1. Se aprobă, la propunerea Facultății de Inginerie, acordarea titlului de profesor emerit doamnei prof. dr. ing. Elena Drugescu, în data de 1 februarie 2017.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 2. Se aprobă, la propunerea Facultății de Inginerie, acordarea titlului de profesor emerit domnului prof. dr. ing. Emil Constantin, în data de 1 martie 2017.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 3. Se aprobă, la propunerea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor,  acordarea titlului de doctor honoris causa domnului prof. Domingo Ribeiro Soriano, de la Universitatea Valencia, din Spania, în data de 29 martie 2017.
Componența comisiei de acordare a titlului este următoarea:
Președinte:  Prof. dr. Georgescu Puiu Lucian – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Membri:        Prof. dr. Grigorescu Adriana – Școala Naţională de Studii Politice și Administrative din București
                       Prof. dr. Constantin Cristinel – Universitatea „Transilvania” din Brasov
                       Prof. dr. Șarpe Daniela Ancuța – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
                       Prof. dr. Căpățînă Alexandru – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 4. Se aprobă solicitarea doamnei lector dr. Lovin Sânziana, cadru didactic titular la Facultatea de Medicină și Farmacie, de a efectua activități didactice în cadrul Universității Apollonia din Iași.
Solicitarea se transmite Senatului universitar pentru aprobare.

Art. 5. Se aprobă solicitarea domnului conf. dr. Gabriel Murariu de a transfera gestiunea  echipamentelor achiziționate din fonduri POSDRU, către gestionarii facultăților/departamentelor/ serviciilor universității, conform adresei nr. 38228/23.11.2016.

Art. 6. Se avizează, la propunerea CSUD, calendarul de desfășurare a procesului de ocupare a locului vacant din Consiliul Școlii Doctorale de Inginerie (CSDI) din cadrul IOSUD – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, după cum urmează:
 • 23 ÷ 26 ianuarie 2017 – depunerea dosarelor (cerere şi fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru abilitare în domeniul de conducere de doctorat);
 • 27 ianuarie 2017 – verificarea dosarelor de către Comisia numită de directorul CSDI;
 • 30 ianuarie 2017 – orele 1000-1200 alegerea unui membru CSDI conducător de doctorat;
 • 31 ianuarie 2017 – afişarea rezultatelor;
 • 1 februarie 2017 – contestații;
 • 2 februarie 2017 –  rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale.

Art. 7. Se aprobă, la propunerea CSUD, componența comisiilor de evaluare internă pentru școlile doctorale din UDJG, după cum urmează:

Școala Doctorală de Inginerie:
Președinte                                  Prof. dr. Mirela Praisler
Membri:                                      Prof. dr. ing. Elisabeta Botez
                                                     Prof. dr. ing. Luminița Dumitriu
                                                     Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
Student doctorand:                  ing. Andreea-Elena Musteață            
Reprezentant al Sindicatului:  Prof. dr. ing. Silviu-Dănuți Măcuță

Școala Doctorală de Științe Socio-Umane
Președinte                                  Prof. dr. Elena Croitoru
Membri:                                      Prof. dr. Daniela Ancuța Șarpe
                                                     Prof. dr. Nicoleta Ifrim
                                                     Prof. dr. George-Eugen Enache
Student doctorand                    Viorica Popa (Isaia)
Membru supleant                     Prof. dr. Liliana-Mihaela Moga
Reprezentant al Sindicatului   Prof. dr. ing. Silviu-Dănuți Măcuță

Art. 8. Se aprobă, la propunerea Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, înființarea programului de studii universitare de masterat Leadership și management organizațional, domeniul interdisciplinar Sociologie şi Management, începând cu anul universitar 2017-2018.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 9. Se avizează, la propunerea Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie, planul de învățământ pentru programul de studii universitare de masterat Leadership și management organizațional, domeniul interdisciplinar Sociologie şi Management, învățământ cu frecvență, durata studiilor 2 ani, începând cu anul universitar 2017-2018.                                                                             
Planul de învățământ se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 10. Se aprobă, la propunerea Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila, înființarea programului de studii universitare de masterat Agricultură durabilă, domeniul de masterat Agronomie, începând cu anul universitar 2017-2018.       
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 11. Se avizează, la propunerea Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila, planul de învățământ pentru programul de studii universitare de masterat Agricultură durabilă, domeniul de masterat Agronomie, durata studiilor 2 ani, începând cu anul universitar 2017-2018.
Planul de învățământ se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 12. Se aprobă, la propunerea Facultății de Inginerie, înființarea programului de studii universitare de licență Inginerie medicală, domeniul Științe inginerești aplicate, începând cu anul universitar 2017-2018.                                                                             
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 13. Se avizează, la propunerea Facultății de Inginerie, planul de învățământ pentru programul de studii universitare de licență Inginerie medicală, domeniul Științe inginerești aplicate, învățământ cu frecvență, durata studiilor 4 ani, începând cu anul universitar 2017-2018.
Planul de învățământ se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 14. Se aprobă, la propunerea Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, înființarea programului de studii universitare de licență Tehnologie și control în alimentație publică, domeniul Ingineria produselor alimentare, începând cu anul universitar 2017-2018.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 15. Se avizează, la propunerea Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, planul de învățământ pentru programul de studii universitare de licență Tehnologie și control în alimentație publică, domeniul Ingineria produselor alimentare, învățământ cu frecvență, durata studiilor 4 ani, începând cu anul universitar 2017-2018.
Planul de învățământ se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 16. Se avizează, la propunerea Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, planul de învățământ pentru programul de studii universitare de licență Pescuit și industrializarea peștelui, învățământ cu frecvență, durata studiilor 4 ani, începând cu anul universitar 2017-2018.
Planul de învățământ se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 17. Se avizează, la propunerea Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, planul de învățământ pentru programul de studii universitare de licență Biotehnologii pentru industria alimentară, învățământ cu frecvență, durata studiilor 4 ani, începând cu anul universitar 2017-2018.
Planul de învățământ se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 18. Se avizează, la propunerea Facultății Transfrontaliere de Științe Umaniste, Economice și Inginerești, planul de învățământ pentru programul de studii universitare de licență Educație fizică și sportivă (Chișinău), învățământ cu frecvență, durata studiilor 3 ani, începând cu anul universitar 2017-2018.
Planul de învățământ se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 19. Se avizează, la propunerea Facultății Transfrontaliere de Științe Umaniste, Economice și Inginerești, planul de învățământ pentru programul de studii universitare masterat Loisir – fitness (Chișinău), învățământ cu frecvență, durata studiilor 2 ani, începând cu anul universitar 2017-2018.
Planul de învățământ se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 20. Se aprobă, la propunerea Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, înființarea următoarelor programe de formare continuă:
I. Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă:
 • Consultant afaceri în agroturism și alimentație publică;
 • Engleza pentru afaceri nivel de competență lingvistică A1;
 • Engleza pentru afaceri nivel de competență lingvistică A2;
 • Engleza pentru afaceri nivel de competență lingvistică B1;
 • Engleza pentru afaceri nivel de competență lingvistică B2;
 • Engleza pentru afaceri nivel de competență lingvistică C1;
 • Engleza pentru afaceri nivel de competență lingvistică C2;
 • Management universitar;
 • Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale;
 • Reziliența lanțului agroalimentar la incidente critice;
 • Audit și control intern;
 • Sisteme de calitate pe lanțul agroalimentar.
II. Curs de formare continuă:
 • Manageri energetici pentru localități.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 21. Se avizează, la propunerea Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, planurile de învățământ pentru următoarele programe de formare continuă:
I. Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă:
 • Consultant afaceri în agroturism și alimentație publică;
 • Engleza pentru afaceri nivel de competență lingvistică A1;
 • Engleza pentru afaceri nivel de competență lingvistică A2;
 • Engleza pentru afaceri nivel de competență lingvistică B1;
 • Engleza pentru afaceri nivel de competență lingvistică B2;
 • Engleza pentru afaceri nivel de competență lingvistică C1;
 • Engleza pentru afaceri nivel de competență lingvistică C2;
 • Management universitar;
 • Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale;
 • Reziliența lanțului agroalimentar la incidente critice;
 • Audit și control intern;
 • Sisteme de calitate pe lanțul agroalimentar.
II. Curs de formare continuă:
 • Manageri energetici pentru localități.
Planurile de învățământ se transmit Senatului universitar spre aprobare.

RECTOR,
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email