UGAL

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 45/14.05.2024

 

Conform:
Legii învățământului superior nr. 199/2023,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3829/21.02.2024 privind desemnarea ca ordonator de credite, cu exercitarea atribuțiilor funcției de rector al universităţii, 

Consiliul de administraţie, în data de 14 mai 2024, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se avizează cererea formulată de Ștefan Costin Vlăduț, absolvent al Facultății de Matematică din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași, programul de studii universitare de licență Matematică-Informatică, învățământ cu frecvență, promoția 2023, de a susține examenul de finalizare a studiilor la Facultatea de Științe și Mediu din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în sesiunea iulie 2024.

Cererea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

 

 

RECTOR INTERIMAR,

Prof.dr.ing. Daniela Laura BURUIANĂ

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email