UGAL

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 40/24.04.2024

 

Conform:
Legii învățământului superior nr. 199/2023,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3829/21.02.2024 privind desemnarea ca ordonator de credite, cu exercitarea atribuțiilor funcției de rector al universităţii, 

Consiliul de administraţie, în data de 24 aprilie 2024, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se avizează, la solicitarea Facultății de Inginerie, modificarea Structurii anului universitar 2023-2024 pentru anii terminali, pentru studenții de la programul de studii universitare Inginerie medicală, care vor susține examenul de finalizare a studiilor la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica din București, conform Anexei.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

 

 

RECTOR INTERIMAR,

Prof.dr.ing. Daniela Laura BURUIANĂ

 

Anexa Modificarea structurii anului universitar 2023-2024 pentru anii terminali ai Facultății de Inginerie, pentru studenții de la programul de studii universitare Inginerie medicală, care vor susține examenul de finalizare a studiilor la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica din București

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email