UGAL

RICD-IAA coagulează infrastructura modernă și excelența resursei umane din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, în vederea implicării active în diverse domenii strategice ale economiei naţionale, cu accent pe specializările inteligente, după cum urmează: 
  • Siguranţă şi securitate alimentară - RICD-IAA promovează dezvoltarea şi optimizarea tehnologiilor de procesare care să permită obţinerea de alimente sigure şi sănătoase, obținute prin valorificarea resurselor naturale (plante, animale și microorganisme), în acord cu politicile Uniunii Europene și internationale și totodată își propune să contribuie la dezvoltarea strategiilor naţionale şi europene de siguranţă şi securitate alimentară în industria alimentară şi acvacultură. 
  • Bioeconomie - RICD-IAA contribuie la dezvoltarea şi optimizarea proceselor cu implicații in industria alimentară și acvacultură, prin aplicarea principiilor moderne pentru obținerea de produse alimentare sigure şi optimizate nutriţional, dezvoltarea sectorului piscicol şi valorificarea superioară a subproduselor pentru susținerea economiei circulare. Astfel, rețeaua susţine dezvoltarea de soluţii tehnologice inovatoare de închidere a lanţurilor valorice agroalimentare, prin integrarea subproduselor industriei alimentare și din acvacultură, în produse cu valoare adăugată şi funcţionalitate ridicată prin utilizarea bioingineriei. 
  • Tehnologii noi şi emergente - RICD-IAA se constituie în instalaţii suport pentru activități CDI, în acest domeniu strategic, susţinând dezvoltarea unor tehnologii emergente (tratament la presiune înaltă, extracţie cu fluide supercritice, tehnologii tip hurdle, eco-nanotehnologii etc) pentru obţinerea de produse alimentare structurate la nivel molecular, care să contribuie la creșterea calității vieții prin nutriție, sănătate și produse specializate destinate unor categorii vulnerabile de consumatori.
În acest context, RICD-IAA vizează următoarelor obiective strategice:
  • implementarea tehnologiilor de procesare a produselor alimentare sigure, sustenabile pentru asigurarea premizelor de securitate alimentară şi dezvoltare durabilă, protecția mediului înconjurător și valorificarea eficientă a resurselor agro-alimentare pe principul economiei circulare; 
  • implementarea sistemelor recirculante de acvacultură și a tehnologiilor de acvacultură intensivă, prin transfer tehnologic la nivelul unităților industriale de profil; 
  • promovarea celor mai moderne principii ale activității CDI în domeniile abordate, cu transfer imediat în industrie, pentru rezolvarea provocărilor actuale și de perspectivă în domeniile: știința alimentelor, ingineria alimentelor, acvacultură și biotehnologii aplicate în aceste domenii.

Imagini repezentative: