UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a obținut prin competiție o finanțare în valoare de 91.972.096,30 lei prin Programul Operațional Competitivitate în cadrul categoriei de Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de Cercetare Dezvoltare (CD)/ universități, axa Prioritară: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, operațiunea: Mari infrastructuri de CD.
Prin proiectul cu titlul Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN, (cod proiect: 127065) se va crea o infrastructură de cercetare de excelență într-o direcție de cercetare interdisciplinară care urmează domeniul de specializare inteligentă: Energie, mediu și schimbări climatice.

Infrastructura proiectului va consta din două componente: o navă de cercetare (cea mai modernă navă de cercetare de pe apele interioare ale Europei) și un sistem fix de laboratoare complementare cu cele de pe nava de cercetare. Se vor crea în total un număr de 18 laboratoare dispuse pe cele două componente.
 
Proiectul va acoperi o arie geografică largă: 2000 de km pe partea navigabilă a Dunării cu componente extinse din bazinul hidrografic, care acoperă peste 30% din suprafața Uniunii Europene) și domenii de cercetare referitoare la apă, sedimente, sol, aer, biodiversitate, batimetrie, hidromorfologie etc. și acoperind specializări multiple: chimie, biologie, fizică, știința mediului, ecologie, batimetrie, topografie, chimia atmosferei, dezvoltare durabilă etc.
 
Infrastructura REXDAN va contribui în mod direct la creșterea performanței în cercetare prin cooperare internațională prin conferirea caracterului de excelență la nivelul universității și proiectelor acesteia, prin deschiderea față de cele mai performante echipe de cercetare din Europa și de la nivel internațional lărgit, prin asigurarea noutății științifice și a originalității abordărilor.
 
Noutatea tehnică și științifică rezidă din:
- Activități de cercetare de excelență în cel mai larg bazin hidrografic din UE incluzând 2000 de km din lungimea navigabilă a Dunării cu integrarea metodologică a caracterizării calității ecosistemelor acvatice extinse, practicată la nivel internațional doar pentru arii limitate.
- Abordarea complexă a factorilor chimici, fizici, biologici și de biodiversitate în algoritmi interdisciplinari calibrați statistic, care va conduce inclusiv la posibilitatea unor exprimări simple (indicele global de calitate a apei GWQI) accesibile și nespecialiștilor dar bazându-se pe un aparat științific redutabil și original. După validarea GWQI acesta va fi propus la nivelul UE ca parametru major în încadrarea apelor de suprafață în categoriile corespunzătoare Directivei Cadru Apă.
- Autonomia navei de cercetare și posibilitatea de a găzdui în regim de marș o echipă internațională formată din 10 cercetători va face posibilă participarea în proiecte de cercetare multiple, succesive sau paralele, în care vor fi implicați experți din diferite țări pe perioada mai multor luni;
- Posibilitatea evaluării impactului lucrărilor hidrotehnice de menținere a navigabilității șenalului în paralel cu determinarea impactului asupra biodiversității (speciile migratoare de ihtiofaună și pasările).
- Sistemele fixe și mobile de observare permit monitorizarea unor parametri climatici (continuu) și a compoziției atmosferice (periodic), într-o zonă în care măsurătorile de această natură sunt sporadice sau inexistente, continuitatea lor fiind esențială pentru a determina evenimentele cauzate de modificările climatice.
- Cercetarea holistică propusă de REXDAN corespunde priorităților definite în programul Horizon Europe, precum și Strategiei Comune de Implementare a Directivei Cadru Apă care recomandă interconectarea metodelor și țintelor cercetării pe scară largă la nivelul bazinelor importante de la nivelul UE.
 
Aria de relevanță a infrastructurii REXDAN este în mod clar una europeană și internațională extinsă.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email