UGAL Logo

UGAL

În perioda 15-16 Noiembrie 2023, în cadrul proiectului ERASMUS + “South Mediteraneean Tunisian Maintenance Centre of Excellence/SM-TMC”, un grup de 12 profesori din Universitățile din Sfax, Jendouba, Carthage și Gabes din Tunisia, Franța și Spania și un reprezentatnt al EWF – Federația  Europeană de Sudare, au participat la întâlnirea anuală de management și training.

Din delegație au făcut parte reprezentanți de marcă ai vieții universitare din Tunisia și Franta: Rectorul Universității din Sfax, Prorectori de la Universitățile din Sfax și  Jendouba, Directorul Departamentului de Inginerie Mecanică din Jenjdouba și Directorul adjunct al Școlii de Antreprenoriat de la Universitatea Lyon 3, Jean Moulin. Întâlnirea a fost organizată de Departamentul de Ingineria Fabricației din cadrul Facultății de Inginerie, prin prof. univ. dr. ing. Viorel Păunoiu, responsabil, din partea universității, al acestui acestui proiect.

Delegații din străinătate au fost primiți de prof. dr. ing. Puiu-Lucian Georgescu, Rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de prof. dr. ing. Sivius Stanciu, Prorectorul cu Activitatea de Cercetare a Universității și de prof. dr. ing. Cătălin Fetecău, Președintele Senatului Universității, prof. dr. ing. Elena Scutelnicu, Decanul Facultății de inginerie și conf. dr. ing. Florin Susac, Directorul de Departament Ingineria Fabricației. Pe lângă discuțiile legate de problemele specifice proiectului, membrii delegației au participat activ la Târgul de Transfer Tehnologic, Ediția a -2-a, 2023 și au vizitat o serie de laboratoare ale Facultăților de Inginerie, Știinta și Ingineria Alimentelor, Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică. Delegația a vizitat nava de cercetare REXDAN și, de asemenea, au vizitat Șantierul naval DAMEN. Participanții din străinătate au remarcat baza materială a Universității,  rezultatele cercetărilor obținute de colectivele vizitate și dinamismul pe care l-au sezizat la cadrele didactice, care activează la nivelul facultăților. În închiere, s-au trasat liniile de acțiune pentru următorul an al proiectului și s-au identificat o serie de direcții viitoare de colaborare, pe termen lung, atât pe linie educativă cât și de cercetare.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email