UGAL

AUTOR: Prof. univ. dr. Lidia BENEA
ISBN: 978-973-8937-99-4
Nr. de pagini: 410
Anul apariţiei: 2017
Editura: Academica
 
Monografia ştiinţifică COROZIUNE ŞI PROTECŢII ANTICOROZIVE - DE LA TEORIE LA PRACTICĂ elaborată de prof. univ. dr. Lidia BENEA de la Centrul de Competenţe Interfeţe-Tribocoroziune şi Sisteme Electrochimice, Facultatea de Inginerie a Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi reprezintă o acumulare de informaţii ştiinţifice obţinute în decursul multor ani de activitate didactică şi de cercetare în domeniul electrochimiei, coroziunii şi protecţiilor anticorozive. Apariţia cărţii este benefică, fiind în corelare directă cu orele de curs şi laborator desfăşurate atât în cadrul Facultăţii de Inginerie, cât şi ca profesor şi cercetător invitat la instituţii de învăţământ superior de prestigiu din Europa, cum sunt: Laboratoire Génie des Procédés et Matériaux din l’Ėcole Centrale Paris, Department of Materials Engineering din Katholieke Universiteit Leuven, sau Department of Materials Engineering din Trento University.
Monografia este o lucrare cu caracter interdisciplinar, ce abordează un domeniu ce şi-a păstrat actualitatea, deoarece coroziunea este o problemă majoră pentru creşterea duratei de viaţă a materialelor metalice în mediile şi în domeniul lor de utilizare. Subiectul are o importanţă deosebită ştiinţifică, economică şi socială. O înţelegere detaliată a mecanismelor proceselor de coroziune şi protecţiilor anticorozive va ajuta atât studenţii, doctoranzii cât si specialiştii din diferite domenii de a rezolva problemele de coroziune existente şi a le preveni eficient pe cele viitoare.
Cartea conţine atât noţiuni fundamentale cât şi aspecte practice, cele mai multe din experienţa de cercetare proprie a autoarei, rezultate obţinute cu grupul de lucru şi colaboratorii externi. 
Prezentarea noţiunilor de bază conferă mai multă consistenţă cărţii şi susţine interpretarea bogatului material experimental, rezultate proprii, din partea finală a fiecărui capitol. Lucrarea are un înalt grad de noutate în literatura ştiinţifică de specialitate, prin multitudinea exemplelor de aplicaţii practice care ajută la înţelegerea noţiunilor teoretice.
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.