UGAL Logo

UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează workshop-ul cu tema „Antreprenoriat: de la idee la afacerea de succes, cu cei care au îndrăznit”, în cadrul proiectului „Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!)”, cod MySMIS 124539, co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman.

Evenimentul este desfășurat prin activitatea specifică SA.5.2 „Dezvoltarea și implementarea componentei practice a programului antreprenorial” și va avea loc în data de 21 iulie 2020, începând cu ora 18:00, pe platforma SKYPE.

Acest workshop are ca scop îmbunătățirea canalelor de comunicare dezvoltate de către Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați cu mediul privat, aducând, totodată, o plus valoare procesului de formare al studenților doctoranzi/cercetătorilor postdoctorat, prin dezbaterea, în timp real, a nevoilor concrete din mediului privat. Invitații din mediului privat își vor prezenta soluțiile proprii asupra modului în care îți poți dezvolta aptitudinile antreprenoriale, modalități de identificare și creștere a abilităților antreprenorilae, cât și viziunea, oportunitățile și dificultățile întâmpinate pe parcursul profesional propriu sau al companiei și vor interacționa direct cu participanții, în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri. Membrii grupului țintă vor identifica subiecte de interes din domeniul de activitate al invitaților, abordându-le împreună cu aceștia și maximizând astfel impactul transferului de cunoștințe și experiențe.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email