UGAL

Anunț privind perioada de înregistrarea în proiect a doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctorat admişi în cadrul proiectului Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!), cod MySMIS: 124539.

Anunț (pdf)
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email