UGAL

Programare interviu pentru înscriere în grup țintă cercetători postdoctoranzi în cadrul proiectului Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!), cod MySMIS: 124539.

Programare interviu (pdf)
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email