UGAL

Erasmus+ este Programul Uniunii Europene în domeniile educaţiei, formării, tineretului şi sportului, pentru perioada 2021-2027. Educaţia, formarea, tineretul şi sportul pot aduce o contribuţie importantă pentru a ajuta la abordarea schimbărilor socio-economice, cheia provocărilor la care Europa va trebui să facă faţă până la sfârşitul decadei şi să sprijine implementarea strategiei Europa 2020 pentru dezvoltare, locuri de muncă, echitate socială şi incluziune.
(pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți Ghidul Programului  Erasmus+)
 

Despre temele vizate în Erasmus+
Erasmus+ reunește șapte programe ale UE în domeniul educației, formării, tineretului și susține, pentru prima dată, sportul. Cele șapte programe europene de finanțare reunite sunt: Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările industrializate. 
 
Despre caracteristici ale programului
Pentru a-şi atinge obiectivele cat mai eficient, Erasmus+ are o structura mai flexibilă, propune condiții de participare și de finanțare mai simple față de programele precedente şi pune accent pe impact şi o abordare strategică şi integratoare.
 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email