UGAL Logo

UGAL

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind procedura de achiziție publică prin licitație deschisă
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind arhivarea dosarului de achiziție publică
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind elaborarea și actualizarea programului anual al achizițiilor publice
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind achizițiile directe 2016
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ privind realizarea achiziţiilor directe

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind desfăşurarea procesului de achiziţii publice şi urmărirea derularii contractelor

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email