UGAL Logo

UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 110 din 16 martie 2022

 

În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare aleSenatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 25/28.2.2022 înaintată Senatului, sub semnătura Rectorului universității;
Adresei CSUD nr. 7469/10.3.2022 înaintată Senatului, sub semnătura Directorului CSUD,

 

În urma rezultatului votului electronic foarte urgent, cu termen limită 16 martie 2022, ora 14.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 56 dintre cei 69 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, Calendarul desfășurării concursului de admitere la ciclul de studii universitare de doctorat în anul universitar 2022-2023. (Anexa 1)

Art. 2. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul III de studii universitare de doctorat în anul 2022. (Anexa 2)

Art. 3. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, coroborat cu avizele pozitive ale Biroului Juridic și ale Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație. (Anexa 3)

Art. 4. Se aprobă, conform rezoluției Consiliului pentru studiile universitare de doctorat, solicitările de întrerupere a studiilor doctorale, pentru o perioadă de 12 luni, în perioada 01.03.2022 – 28.02.2023, formulate de următorii studenți doctoranzi:

  • ALEXANDRU S. Andrada-Gabriela, Școala doctorală de Științe fundamentale și inginerești, anul III, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare buget cu bursă;
  • TOTH B. Constantin-Silviu, Școala doctorală de Inginerie mecanică și industrială, anul III, forma de învățământ cu frecvență redusă, forma de finanțare buget fără bursă.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Anexa 1 - Calendarul desfășurării concursului de admitere la ciclul de studii universitare de doctorat în anul universitar 2022-2023
Anexa 2 - Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul III de studii universitare de doctorat în anul 2022 
Anexa 3 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și de disertație în anul universitar 2021-2022

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email