UGAL Logo

UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 59 din 25 mai 2017


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 25 mai 2017,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul de studii universitare de doctorat în anul universitar 2017-2018. (Anexa 1)

Art. 2. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Comisiei pentru cercetare științifică a Senatului universitar, solicitările formulate de Consiliul pentru studii universitare de doctorat al IOSUD – UDJG de afiliere cu activitatea de conducere de doctorat a următoarelor cadre didactice:
  • Conf. dr. Apetrei C. Nicolae Cristian, de la Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, la Școala doctorală de Științe socio-umane a IOSUD - UDJG.
  • Prof. dr. Buciumeanu D. Mihaela, de la Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, la Școala doctorală de Inginerie a IOSUD - UDJG.
  • Prof. dr. Găiceanu V. Marian, de la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, la Școala doctorală de Inginerie a IOSUD - UDJG.

Art. 3. Se aprobă cererea formulată de dl prof. dr. Constantin Ploeșteanu, cadru didactic titular la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de a efectua ore în regim de plata cu ora în cadrul Universității „Hyperion” din București, în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018.

Art. 4. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat al IOSUD - UDJG, cererile de prelungire a perioadei studiilor doctorale formulate de următorii studenți doctoranzi, astfel:
  • Bolea M. Carmen Alina (Bolea-Iancu), anul IV, domeniul Biotehnologii, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare cu taxă, prelungirea cu șase luni, începând cu data de 1 aprilie 2017, cu ultima scutire de taxă (conform HS 145/2015).
  • Cristu M. Cristian, anul VIII, domeniul Management, forma de învățământ fără frecvență, forma de finanțare cu taxă, prelungirea cu 12 luni, începând cu data de 1 octombrie 2016, cu taxă.
  • Mardare M. Laurențiu, anul IV, domeniul Ingineria materialelor, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare cu taxă, prelungirea cu șase luni, începând cu data de 1 aprilie 2017, cu ultima scutire de taxă (conform HS 145/2015).
  • Scurtu S. Mihaela (Cristu), anul VIII, domeniul Management, forma de învățământ fără frecvență, forma de finanțare cu taxă, prelungirea cu 12 luni, începând cu data de 1 octombrie 2016, cu taxă.
  • Zincă F. Gherghina (Aldea), anul IV, domeniul Biotehnologii, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare cu taxă, prelungirea cu șase luni, începând cu data de 1 aprilie 2017, cu ultima scutire de taxă (conform HS 145/2015).
  • Vanghelie A. Tiberiu, anul IV, domeniul Inginerie industrială, forma de învățământ cu frecvență, forma de finanțare cu taxă, prelungirea cu șase luni, începând cu data de 1 aprilie 2017, cu ultima scutire de taxă (conform HS 145/2015).

Art. 5. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD - UDJG și cu avizul pozitiv al Consiliul de administrație, rapoartele de evaluare internă a școlilor doctorale din cadrul IOSUD - UDJG, respectiv pentru Școala doctorală de Inginerie și pentru Școala doctorală de Științe socio-umane.  

Art. 6. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD - UDJG și cu avizul pozitiv al Consiliul de administrație, componența comisiilor de admitere la studiile universitare de doctorat pentru sesiunile iulie și septembrie 2017. (Anexa 2)

Art. 7. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD - UDJG și cu avizul pozitiv al Consiliul de administrație, repartizarea locurilor-granturi de studii de doctorat și a locurilor cu taxă solicitate de școlile doctorale pentru admiterea din sesiunea iulie 2017. (Anexa 3)
Art. 8. Se aprobă componența comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, perioadă nedeterminată, concurs care se desfășoară în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017. (Anexa 4)

Art. 9. Se aprobă componența comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, perioadă determinată, concurs care se desfășoară în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017. (Anexa 5)

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexa nr. 1 Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul de studii universitare de doctorat în anul universitar 2017-2018
Anexa nr. 2 Componența comisiilor de admitere la studiile universitare de doctorat pentru sesiunile iulie și septembrie 2017
Anexa nr. 3 Repartizarea locurilor-granturi de studii de doctorat și a locurilor cu taxă solicitate de școlile doctorale pentru admiterea din sesiunea iulie 2017
Anexa nr. 4 Componența comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, perioadă nedeterminată, concurs care se desfășoară în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017
Anexa nr. 5 Componența comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, perioadă determinată, concurs care se desfășoară în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email