UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 147 / 25.09.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 25.9.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. unic. Se aprobă rezultatul concursului pentru ocuparea postului de conferenţiar, poziţia 43 din statul de funcţii al Departamentului de ştiinţe generale, de la Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti. Drept urmare, dl Velică Marius va ocupa acest post, începând cu anul universitar 2014/2015.
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU