UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 140 / 25.09.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 25.9.2014,

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. unic. Se aprobă rezultatul concursului pentru ocuparea postului de conferenţiar, poziţia 21 din statul de funcţii al Departamentului de ştiinţa alimentelor, ingineria alimentelor, biotehnologii aplicate, de la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor. Drept urmare, dna Mihalcea Liliana va ocupa acest post, începând cu anul universitar 2014/2015.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU