UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 127 / 25.09.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 25.9.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. unic. Se aprobă rezultatul concursului pentru ocuparea postului de profesor, poziţia 3 din statul de funcţii al Departamentului de teologie, de la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie. Drept urmare, dl Popescu Leontin va ocupa acest post, începând cu anul universitar 2014/2015.

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU