UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 113 / 25.09.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 25.9.2014,

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. unic. Se aprobă rezultatul concursului pentru ocuparea postului de profesor, poziţia 8 din statul de funcţii al Departamentului de chimie, fizică şi mediu, Facultatea de Ştiinţe şi Mediu. Drept urmare, dna Voiculescu Mirela va ocupa acest post, începând cu anul universitar 2014/2015.
 
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

 
 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email