UGAL

Senatul universitar
Nr. 473/11.06.2024/CS

 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 174 din 11 iunie 2024

 

În baza:
Legii învățământului superior nr. 199/2023;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG;
Metodologiei de alegeri – 2024, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 86/15.3.2024; Calendarului privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de decan și numirea prodecanilor, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 147/17.5.2024;
Adreselor nr. 23628/10.6.2024 și 23679/10.6.2024, înaintate Senatului sub semnătura Rectorului universității,

 

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în plen, în data de 11 iunie 2024, ora 12.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 70 dintre cei 91 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, cu majoritatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

  

 

Art. 1. Se aprobă Calendarul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de decan și numirea prodecanilor la Facultatea Transfrontalieră și la Facultatea de Litere din cadrul UDJG, conform Adresei nr. 23628/10.6.2024. (Anexă)

Art. 2. Se aprobă numirea următorilor decani interimari, în conformitate cu art. 20 alin (13) din Metodologia de alegeri – 2024, până la finalizarea concursului pentru ocuparea funcției de decan al Facultății Transfrontaliere și al Facultății de Litere, conform Adresei nr. 23679/10.6.2024:

  • Conf. univ. dr. ing. Bălănică-Dragomir Mariana-Carmelia, la Facultatea Transfrontalieră;
  • Conf. univ. dr. Cocu Iulia-Veronica, la Facultatea de Litere.

 

 

Președintele Senatului universitar,
Conf. univ. dr. Alexandru NECHIFOR

 

Anexă: calendarul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de decan și numirea prodecanilor la Facultatea Transfrontalieră și la Facultatea de Litere din cadrul UDJG

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email