UGAL

Senatul universitar
Nr. 468/11.06.2024/CS

 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 169 din 11 iunie 2024

 

În baza:
Legii învățământului superior nr. 199/2023;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG;
Metodologiei de alegeri – 2024, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 86/15.3.2024; Calendarului privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de decan și numirea prodecanilor, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 147/17.5.2024;
Adresei nr. 23627/10.6.2024, înaintată Senatului sub semnătura Rectorului universității,

 

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în plen, în data de 11 iunie 2024, ora 12.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 70 dintre cei 91 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, cu majoritatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

  

 

Art. unic. Se validează rezultatul concursului pentru ocuparea funcției de decan al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, desfășurat în perioada 4 – 7 iunie 2024. Ca urmare, doamna prof. univ. dr. ec. MUNTEAN Mihaela Carmen va prelua, în baza deciziei rectorului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, mandatul de decan al facultății sus-menționate.

 

 

Președintele Senatului universitar,
Conf. univ. dr. Alexandru NECHIFOR

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email