UGAL

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 11/18.02.2021

 

Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3041/15.01.2020 privind numirea Rectorului, 

Consiliul de administraţie, întrunit în ședință on-line, în data de 18 februarie 2021, cu unanimitatea voturilor exprimate,,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se avizează pozitiv, cu avizul pozitiv al Biroului Juridic, Metodologia desfășurării concursului de admitere la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în anul 2021, conform Anexei 1.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 2. Se avizează pozitiv, cu avizul pozitiv al Biroului Juridic, Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație, în anul universitar 2020-2021. (Anexa 2)
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 3. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Biroului Juridic, Procedura pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență, de masterat și a programelor de studii postuniversitare, în anul universitar 2020-2021. (Anexa 3)

Art. 4. Se avizează pozitiv Structura anului universitar 2021-2022 pentru ciclul I de studii universitare de licență și pentru ciclul II de studii universitare de masterat. (Anexa 4)
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 5. Se avizează pozitiv Structura anului universitar 2021-2022 pentru ciclul I de studii universitare de licență pentru extensiunea de la ENNA, Italia, a Facultății de Medicină și Farmacie, pentru anul I de studii. (Anexa 5)
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 6. Se avizează pozitiv Structura anului universitar 2021-2022 pentru ciclul I și ciclul II de studii universitare pentru extensiunea de la ENNA, Italia, a Facultății de Medicină și Farmacie, pentru anii II-VI de studii. (Anexa 6)
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 7. Se avizează pozitiv, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD – UDJG și cu avizul pozitiv al Biroului Juridic, Calendarul de desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de doctorat în anul 2021. (Anexa 7)
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 8. Se avizează pozitiv, la propunerea Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD – UDJG și cu avizul pozitiv al Biroului Juridic, Calendarul de desfășurare a procesului de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării domeniilor de doctorat și școlilor doctorale din cadrul IOSUD – UDJG. (Anexa 8)
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 9. Se aprobă, conform art. 11 alineat 1 din Legea 83/2014 privind invențiile de serviciu, retribuirea autorilor de brevet „Pate vegetal”, cesionat Companiei Sanovita, cu o cotă procentuală de 50 % din valoarea venitului realizat de către UDJG.


 

RECTOR,
Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU

 

Anexa 1 Metodologia desfășurării concursului de admitere la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în anul 2021

Anexa 2 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație, în anul universitar 2020-2021

Anexa 3 Procedura pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență, de masterat și a programelor de studii postuniversitare, în anul universitar 2020-2021

Anexa 4 Structura anului universitar 2021-2022 pentru ciclul I de studii universitare de licență și pentru ciclul II de studii universitare de masterat

Anexa 5 Structura anului universitar 2021-2022 pentru ciclul I de studii universitare de licență pentru extensiunea de la ENNA, Italia, a Facultății de Medicină și Farmacie, pentru anul I de studii

Anexa 6 Structura anului universitar 2021-2022 pentru ciclul I și ciclul II de studii universitare pentru extensiunea de la ENNA, Italia, a Facultății de Medicină și Farmacie, pentru anii II-VI de studii

Anexa 7 Calendarul de desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de doctorat în anul 2021

Anexa 8 Calendarul de desfășurare a procesului de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării domeniilor de doctorat și școlilor doctorale din cadrul IOSUD – UDJG

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email