UGAL

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 70/09.07.2024

 

Conform:
Legii învățământului superior nr. 199/2023,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Ordinului Ministrului Educaţiei 4435/15.05.2024 privind confirmarea rectorului

Consiliul de administraţie, în data de 09 iulie 2024, întrunit în ședință ordinară, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se avizează, la propunerea Facultății de Medicină și Farmacie, numirea coordonatorilor de programe de rezidențiat în Centrul Universitar Galați, după cum urmează:

  • univ. dr. habil. Ciobotaru Oana Roxana – program de rezidențiat Cardiologie;
  • univ. dr. Ștefănescu Bogdan Ioan – program de rezidențiat Obstetrică ginecologie;
  • univ. dr. Grigore Camelia Ana – program de rezidențiat Medicină internă.

Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 2. Se aprobă modificări ale comisiilor de admitere pentru anul 2024, pentru următoarele facultăți: Medicină și Farmacie, Arhitectură Navală, Litere, Educație Fizică și Sport, conform Anexei 1.

Art. 3. Se aprobă, la propunerea Facultății de Inginerie, modificarea componenței comisiilor pentru susținerea lucrării de disertație în sesiunile: iulie 2024, septembrie 2024 și februarie 2025, pentru programele de studii universitare de masterat: Managementul calității în inginerie industrială și Proiectare și simulare în ingineria sudării. (Anexa 2)

Art. 4. Se avizează taxele la studii universitare de licență, forma de învățământ la distanță/cu frecvență redusă, pentru anul universitar 2024-2025. (Anexa 3)

Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 5. Se avizează taxele de studii pentru studenții străini, pentru anul universitar 2024-2025 (cu excepția Facultății de Medicină și Farmacie). (Anexa 4)

Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 6. Se aprobă, la propunerea Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, modificarea componenței comisiilor pentru finalizarea studiilor, în sesiunile: iulie 2024, septembrie 2024 și februarie 2025, pentru următoarele programe de studii universitare: Utilizarea eficientă a energiei și surse regenerabile, program de studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență), promoția 2024 și promoții anterioare, Automatică și informatică aplicată, program de studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoția 2024 și promoții anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi), Electromecanică, program de studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoții anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi). (Anexa 5)

Art. 7. Se avizează modificarea componenței comisiei de concurs, în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcției de director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD – UDJG, pentru mandatul 2024-2029. (Anexa 6)

Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

 

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU

 

Anexa 1 Modificări ale comisiilor de admitere pentru anul 2024, pentru următoarele facultăți: Medicină și Farmacie, Arhitectură Navală, Litere, Educație Fizică și Sport

Anexa 2 Modificarea componenței comisiilor pentru susținerea lucrării de disertație Facultatea de Infinerie

Anexa 3 Propuneri taxe la studii universitare de licență, forma de învățământ la distanță/cu frecvență redusă, pentru anul universitar 2024-2025

Anexa 4 Propuneri taxe de studii pentru studenții străini, pentru anul universitar 2024-2025 (cu excepția Facultății de Medicină și Farmacie)

Anexa 5 Modificarea componenței comisiilor pentru finalizarea studiilor Facultatea ACIEE

Anexa 6 Modificarea componenței comisiei de concurs, în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcției de director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat al IOSUD – UDJG, pentru mandatul 2024-2029

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email