UGAL

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 118/20.11.2023

 

Conform:
Legii învățământului superior nr. 199/2023,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3041/15.01.2020 privind numirea Rectorului, 

Consiliul de administraţie, în data de 20 noiembrie 2023, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se avizează, la solicitarea Direcției Generale Administrative a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, prin Direcția Economică, Serviciul Contabilitate, efectuarea plăților din soldul inițial al exercițiului financiar 2023 în limita sumei aprobate de către Ministerul Educației de 800.000 lei, în conformitate cu Fila de plan nr.7269/DGE/17.11.2023, astfel:
- Titlul 59 Alte cheltuieli, 800.000 lei.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

 

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email