UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați este o instituție de învățământ superior reprezentativă în România, pentru educație și cercetare avansată. Prin activităţile derulate Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați contribuie semnificativ la formarea de specialiști și dezvoltarea cunoașterii, cu impact economic și social.

Cercetarea ştiinţifică este o componentă principală a activităţii de dezvoltare profesională în Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați şi reprezintă unul dintre principalelecriterii de apreciere a performanţei academice și a recunoașterii la nivel național și internațional. Tematicile de cercetare dezvoltate se încadrează în domenii de cercetare de tradiție, dar și în domenii noi, interconectate la tendințele moderne de progres științific, cu impact fundamental și aplicativ. Sunt vizate formarea resursei umane înalt calificate și creșterea vizibilității  naționale și internaționale, în conformitate cu principiile moderne ale libertății academice și autonomiei universitare, cu respectarea normelor de etică şi deontologie profesională.

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați asigură cadrul organizatoric şi informaţional pentru elaborarea, implementarea şi dezvoltarea politicilor şi strategiilor de cercetare instituţionale, precum şi asistenţă, consiliere şi sprijin logistic pentru membrii comunităţii academice, în vederea lansării şi derulării proiectelor de cercetare ştiinţifică și diseminarea rezultatelor pe fluxul principal al publicațiilor.


 Sistemul de management al calității pentru activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este certificat conform standardului SR EN ISO 9001: 2015, certificat nr.: C00120-A/14.12.2018 (cu valabilitate 2018-2021) și recertificat, certificat nr.: C00120-A-R/14.12.2021 (cu valabilitate 2021-2024). Obținerea certificatului reprezintă o recunoaștere a aplicării unor principii moderne pentru managementul activităților de cercetare, inovare și dezvoltare, la nivelul universității, al facultăților și al unităților de cercetare acreditate la nivel instituțional. Certificarea reprezintă un demers important pentru participarea Universității „Dunărea de Jos” din Galați în competiții reprezentative de proiecte la nivel european, în acord cu obiectivele strategice prevăzute în Planul Strategic de dezvoltare instituțională 2020-2024.

SCIMAGO Institutions Rankings Ranking WEB of Universities

 
                                    
 
 
 
 

 
 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email