UGAL

Comisia pentru completarea și actualizarea Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în conformitate cu Legea învățământului superior nr. 199/2023, aprobată prin HS nr.10 din 05.02. 2024 și-a început activitatea.

„Cu profund respect pentru tradiția și excelența academică pe care Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați o reprezintă, anunțăm inițierea unui proces esențial de revizuire și actualizare a Cartei Universitare. Acest demers nu numai că evidențiază angajamentul nostru continuu față de evoluția academică și adaptabilitatea instituțională, dar reflectă și aspirațiile noastre colective de a modela viitorul academic în concordanță cu dinamica și provocările educaționale și legislative.

Este imperativ ca noua Cartă a Universității să fie un document ce reflectă cu fidelitate valorile, misiunea și aspirațiile comunității academice, adaptându-se simultan la cerințele contemporane ale domeniului învățământului superior. Prin urmare, considerăm fundamentală implicarea activă și contribuția constructivă a întregii comunități universitare - cadre didactice, cercetători, studenți și personal administrativ - în acest proces de actualizare.

Vă invităm să participați activ la acest dialog constructiv, oferindu-vă feedback-ul valoros și sugestiile inovative, care vor contribui semnificativ la conturarea unei viziuni comune și a unui cadru normativ robust pentru universitatea noastră. Acest efort colectiv nu doar că va consolida bazele legale și valorice ale instituției, dar va asigura și alinierea acesteia la standardele de excelență academică și inovație.

Detalii suplimentare privind calendarul consultărilor și modalitățile specifice de implicare vor fi furnizate în curând. Vă încurajăm să urmăriți comunicările oficiale și să vă exprimați opiniile și sugestiile în cadrul acestui proces esențial pentru viitorul universității noastre!”, a declarat Președintele Senatului Universitații „Dunărea de Jos” din Galați, conf. univ. dr. Alexandru Nechifor.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email