UGAL Logo

UGAL

Programată să fie finalizată în martie 2023, nava de cercetare REXDAN a fost lansată la apă pentru primele teste de flotabilitate în data de 20 octombrie 2022 la Șantierul Naval ATG din Giurgiu.

Ceremonia s-a desfășurat în prezența mai multor membri ai echipelor de management și implementare ale proiectului „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065, proiect co-finațat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC). Proiectul este implementat de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în perioada 10 iulie 202 – 31 decembrie 2023.

Nava de cercetare REXDAN, ca parte integrantă a Infrastructurii de Cercetare REXDAN alături de Centrul de Cercetare REXDAN, va asigura desfășurarea unor activități de cercetare interdisciplinară complexă în domeniul de specializare inteligentă Energie, mediu și schimbări climatice într-o zonă geografică extinsă, situată în sectorul navigabil și bazinul hidrografic al Dunării.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email