UGAL

În cadrul activității de colaborare știintifică dintre Centrul de Cercetare ITCM, reprezentat de Prof. Univ. Habil. Dr. Ing. Viorel Paunoiu, Director Centru, Departamentul Ingineria Fabricației/ Facultatea de Inginerie - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (România) și Institutul Național de Științe Aplicate din Rennes - INSA Rennes (France) prin vizita Assoc. Prof. Habil. Dr. Ing. Adinel Gavruș în perioada 24 Iunie - 12 Iulie 2024, s-a desfășurat o serie de activități de cercetări experimentale și numerice legate de prelucrabilitatea prin așchiere în condiții severe ale materialelor speciale destinate industriei aeronautice și bio-medicale.

Cercetările s-au desfășurat pe freza automată CNC HAAS ITCM/UGAL echipată cu dispozitiv piezolelectric de măsurare a forțelor și momentelor, cu sprijinul Ing. Cercetare Valentin Tăbăcaru si Prof. Habil. Dr. Ing. Virgil Teodor. Prezența Assoc. Prof. Habil. Dr. Ing. Adinel GAVRUS în instituția noastrà deschide perpective pe termen mediu al unei colaborări tripartide în domeniul procedeelor inovative de prelucrări prin deformare plastică și studii inovative al proceselor de așchiere INSA Rennes (France) - ITCM/UGAL Galati (Romania) – Université Lorraine/Arts et Métiers ENSAM Metz - LARIOPAC/LEM3 UMR CNRS 7239 (France).

Mulțumiri partenerilor AEROSTAR SA Bacàu (România), INSA Rennes (France) și LARIOPAC/LEM3 - Université de Lorraine/ENSAM Metz (France) pentru furnizarea unor eșantioane metalice din aluminiu și titan. Această colaborare este rezultatul cooperării academice, științifice și pedagogice INSA Rennes (France) - ITCM/UGAL Galați (România) demarată încă din anii 2006, materializată și prin organizarea Conferințelor Științifice Internaționale NEWTECH 2020 - Galați (România) - Chairman Prof. Univ. Viorel Păunoiu -  https://www.newtech2020.ugal.ro/ și NEWTECH 2022 - INSA Rennes (France) - Chairman Assoc. Prof. Adinel Gavrus - https://newtech2022.sciencesconf.org/.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email