UGAL

În perioada 1-2 iulie 2024 s-a desfășurat, la Galați, prima întâlnire a partenerilor din cadrul proiectului „Innovative sediment management framework for a SUstainNable DANube black SEa system” (SUNDANSE), finanțat prin programul Horizon Europe.

Proiectul, coordonat de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, avându-l drept director pe domnul prof. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu, reunește 20 de parteneri din 8 țări riverane Dunării dintre care menționăm Administrația Fluvială a Dunării de Jos, Apele Române, Marine Research, Flanders Hydraulic, European Shippers Council, Pro Danube, University of Novi Sad, University of Vienna, Hydro Proiect Invest. Obiectivul principal constă în realizarea unui manual de management sustenabil al sedimentelor în bazinul Dunăre - Marea Neagră.

Activitățile din prima zi a evenimentului s-au desfășurat la bordul navei de cercetare REXDAN și au cuprins prezentarea pachetelor de lucru și a componenței echipelor partenerilor implicați precum și principalele livrabile: manualul de management al sedimentelor, modelele de predicție a dinamicii sedimentelor pe Dunăre, monitorizarea și măsurarea calității și cantității de sedimente, studiile de caz, demonstrarea soluțiilor propuse precum și un plan de acțiune care include pașii de realizare pentru alte regiuni.

În cea de a doua zi a întâlnirii, s-au desfășurat workshop-uri având drept scop stabilirea planului de lucru la nivel de consorțiu, pentru cei 4 ani de desfășurare a proiectului și s-a prezentat centrul de cercetare al navei REXDAN.

Mulțumim, pe aceasta cale, CINEA - European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency precum și echipei Universității „Dunărea de Jos” din Galați responsabile de coordonatoarea proiectului pentru organizarea unei întâlniri de deschidere excepționale!

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email