UGAL

În data de 3 iunie 2020 a încetat din viaţă domnul Prof. univ. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu, remarcabilă personalitate a învățământului naval gălățean. Absolvent al primei promoţii (1951-1956) de la Facultatea de Construcţii Navale a Institutului Mecano-Naval din Galaţi, întreaga activitate a domnului profesor Liviu Dan Stoicescu, de peste 45 ani (1957-2003), s-a desfăşurat în spaţiul academic al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, contribuind în mod activ la pregătirea specialiştilor în domeniul construcţiilor navale din ţară, precum şi la cercetarea în domeniul arhitecturii navale prin colaborările cu ICEPRONAV Galaţi, Registrul Naval Român şi alte companii de profil.
 
În anul 1977 domnul Liviu Dan Stoicescu a susţinut teza de doctorat „Contribuţii la calculul planşeelor de nave folosind elemente finite de placă ortotropă structural şi elemente finite de bară cu pereţi subţiri” la Universitatea „Politehnica” Bucureşti sub conducerea domnului Acad.prof.dr.ing. Gheorghe Buzdugan. În 1983 prin concurs domnul Liviu Dan Stoicescu s-a titularizat ca profesor universitar la disciplina Rezistenţa Materialelor. În 1986, respectiv 1990, domnul profesor Liviu Dan Stoicescu a devenit conducător de doctorat în domeniile Hidrodinamică navală şi Structuri navale, Rezistenţa materialelor. Elasticitate şi Plasticitate. A urmat stagii de perfecţionare la: Institutul Politehnic Bucureşti (1963), Institutul de Construcţii Navale din Sankt Petersburg (1963-1964), Universitatea Tehnică din Trondheim (1972-1973), Universitatea Tehnică din Lyngby (1978), Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris (1992), Universitatea Duke şi Universitatea Tehnică din Dallas (1996), în domeniile rezistenţei materialelor şi al analizei structurale, hidrodinamică navală.
 
Profesorul Liviu Dan Stoicescu s-a implicat în activitatea administrativă universitară în calitate de membru al Consiliului Facultăţii de Mecanică (1970-2003), Şef al Catedrei de Construcţii navale, Mecanică şi Rezistenţa materialelor (1985-1989), Decan al Facultăţii de Mecanică (1989-1990), Şef al Catedrei de Mecanică şi Rezistenţa Materialelor (1990-2000), membru în Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (1990-2003). 
 
Principalele domenii ştiinţifice în care domnul profesor Liviu Dan Stoicescu a desfăşurat activităţi de excelenţă au fost: rezistenţa materialelor şi mecanică, hidrodinamică navală şi structuri navale, arhitectură navală.
 
Activitatea ştiinţifică şi didactică a fost susţinută prin publicarea a 134 de articole în reviste şi simpozioane naţionale şi internaţionale, a 4 cărţi de specialitate, şi a coordonat numeroase contracte şi granturi de cercetare în domeniul ingineriei mecanice şi a construcţiilor navale, cu parteneri din industria navală românească. Chiar şi după pensionare, domnul profesor Liviu Dan Stoicescu a continuat să participe la activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul Facultăţii de Arhitectură Navală şi a Facultăţii de Inginerie.
 
Prin bogata activitate ştiinţifică şi didactică, domnul profesor Liviu Dan Stoicescu a contribuit în mod constant la dezvoltarea şi modernizarea învăţământului superior de inginerie mecanică şi arhitectură navală.
 
Prestigiul domnului profesor Stoicescu Liviu este certificat prin apartenenţa la societăţi ştiinţifice: Asociaţia Română de Tensometrie, Societatea de Inginerie Asistată de Calculator, Academia de Ştiinţe Tehnice din România. De asemenea, domnul profesor a primit ca recunoaştere a activităţii domniei sale următoarele premii şi titluri onorifice: Premiul Municipiului Galaţi  pentru întreaga activitate didactică și științifică (în 2002 şi 2003), Ordinul şi Medalia Meritul pentru Învăţământ, în grad de Mare Ofiţer (în 2004, prin decret al preşedintelui României), titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa (în 2012), Diploma de Excelență ANCONAV (în 2014), titlul de Profesor emerit al Universității „Dunărea de Jos” din Galați în 2017. 
 
Întreaga activitate academică a Domnului prof. univ. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu a fost în slujba universității, fiind întotdeauna un exemplu demn de urmat de către cei mai tineri. Și-a canalizat priceperea și competențele pentru a construi și consolida colective puternice în domeniile naval și mecanic în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, fiind inițiatorul programului de Mecanică Aplicată în instituția gălățeană.   
 
Din pozițiile de Profesor în cadrul fostei Catedre de Mecanica si Rezistenta materialelor, pe care a condus-o mult timp, membru al Academiei de Științe Tehnice, inițiatorul multor programe și proiecte de cercetare în domeniul naval, s-a dăruit profesiei pentru care a performat, fiind prezent cu generozitate printre noi până în ultimii ani.
 
Este un moment de răscruce şi o uriașă pierdere pentru mediul universitar și științific din România. Rămâne în urmă moştenirea spirituală - cărţile pe care le-a scris, influenţa profundă asupra generaţiilor de ingineri navali și mecanici, formaţi sub îndrumarea domniei sale, dar și asupra destinelor colaboratorilor din domeniul pentru care și-a dedicat întreaga viaţă.
 
Dumnezeu să vă aibă în pază, iubite DOMNULE PROFESOR!
 
Cei ce doresc să-și ia rămas bun de la domnul Profesor, o pot face la Capela Bisericii Trei Ierahi din Mazepa II, unde este depus. Cina va avea loc vineri, 5 iunie 2020, la ora 17.00, iar înmormântarea va avea loc sâmbătă, 6 iunie 2020, începând cu ora 11,00, la cimitirul Eternitatea.

BIOGRAFIE - LIVIU DAN STOICESCU
 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email