UGAL

Această toamnă însorită a devenit brusc gri şi apăsătoare prin plecarea la cele veşnice a profesorului universitar dr. ing. Constantin IOSIFESCU, specialist de recunoaștere internațională în frigotehnie și mașini termice. Este cunoscut în țară ca fondatorul primei școli superioare de frigotehnie din România. Domnul Dr. ing. Constantin IOSIFESCU a fost profesor și conducător în mai multe legislaturi al Departamentului de Sisteme Termice și Ingineria Mediului de la Facultatea de Inginerie. 


În după-amiaza zilei de 20 aprilie 2019, a trecut la cele veșnice dr. ing. Mihail Vetrov, Șef de lucrări la Departamentul de Sisteme Termice și Ingineria Mediului de la Facultatea de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. Născut la Galați, în iarna anului 1954, Mihail Vetrov a urmat cursurile Liceului Teoretic Nr. 5 din Galați și ale Facultății de Mecanică, Universitatea din Galați, pe care le-a absolvit ca inginer Frigotehnist, în anul 1979.


În dimineața zilei de 18 iunie 2019, profesorul Mihalache Brudiu a trecut la cele veșnice. Mihalache Brudiu a fost unul dintre cei care au pus bazele specializării Istorie - Filosofie la Universitatea „Dunărea De Jos" din Galați în anii 90, formând generații de istorici și arheologi cărora le-a transmis pasiunea pentru Istoria veche a României și Arheologie.


Din casa universitarilor gălățeni pleacă unul dintre cei mai vechi, dintre cei aleși, dintre cei mai distinși profesori.

Vreme de mai bine de patru decenii, profesor doctor Cezar Costescu a urcat scările Universității „Dunărea de Jos”-Galați și apoi pe cele ale Facultății de Economia și Administrarea Afacerilor, la întemeierea căreia a contribuit cu multă responsabilitate.


Domnul profesor universitar dr. Petru Vieriu a fost un om de mare verticalitate, un bun coleg și un cadru didactic apropiat de studenți, fiecare găsind la  dumnealui un sfat înțelept atunci când avea nevoie. La orele de curs, în afară de ținuta mereu elegantă, prelegerile erau interesante, motiv pentru care prezența studenților în amfiteatre era numeroasă. Același lucru se întâmpla și la orele de laborator unde calitatea de magister era la cea mai mare înălțime.


S-a stins din viață, pe 28 decembrie 2018, conf. univ. dr. Vasile Sahlean, unul dintre corifeii Catedrei de Fizică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați.
Un suflet blând, precum Obcinele Bucovinei, unde s-a născut, în anul 1937, și unde a copilărit.


Zi tristă pentru constructorii de nave din România. S-a stins din viață Profesorul nostru, omul VALERIU CEANGĂ! Îndelungata sa activitate didactică, administrativă și civică în instituția de învățământ superior naval gălățean îl fac neșters în amintirile noastre. Nu îi vom uita privirea blândă pe care ne-o oferea, când încurcam sistemele de tubulaturi.


Vineri, 10 august 2018, Galaţiul a pierdut un Om. Erudit, rafinat, modest şi generos, Grigore Răcariu şi-a dedicat viaţa altora. Ca secretar şef al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, s-a implicat în constituirea şi devenirea acestei instituţii, acum recunoscută în plan naţional şi internaţional. Ca profesor la Facultatea de Litere, a instruit generaţii de studenţi filologi, oferindu-le prelegeri captivante despre problematica şi conceptele fundamentale ale toponimiei, dialectologiei şi istoriei limbii române.


Ieri am primit o veste care a căzut în mintea mea ca un trăsnet, cum că a plecat definitiv dintre noi colegul și bunul meu prieten Octavian Bologa. S-a născut la 15 mai 1945 în comuna Breb, județul Maramureş. În 1969 a absolvit Institutul Politehnic din Galaţi, Facultatea de Mecanică, Secţia Nave și Instalaţii de Bord.


Profesorul NICOLAE PANĂ a absolvit facultatea în 1954, la București și a contribuit la dezvoltarea învățământului superior de industrie alimentară de la Galați, încă din momentele transferului Institutului Alimentar București (1948 – 1950) la Institutul Tehnic din Galați.