UGAL

Doamna Profesor Doctor Virginia LUCATELLI VEJA, nu putem folosi timpurile trecutului când vorbim despre dumneavoastră. Spiritul dumneavoastră deschis, plin de vioiciune, face ca acest moment greu să ne unească într-o mică gintă francofonă. Sunteți aici, în memoria noastră. Suntem cu dumneavoastră, studenți, profesori de limba și literatura franceză pe care i-ați îndrumat, colegi de breaslă – prieteni peste timp și peste greutăți inerente profesiei. Ne-ați deschis un drum pe care pășim și care nu are sfârșit.


Născut la data de 15 decembrie 1941, Marin Iordan a fost un renumit fizician şi profesor.

A absolvit Facultatea de Fizică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1964). Între anii 1964 – 1965 a lucrat ca şef de laborator la Catedra de Fizică şi Electrotehnică a Institutului Politehnic din Galaţi, mai apoi ca preparator (1965-1967) şi asistent universitar (1967-1975). În anul 1975 promovează pe postul de şef lucrări la Catedra de Fizică a Universităţii din Galaţi, iar în anul 1990 devine conferenţiar universitar la aceeaşi catedră.  


S-a stins din viață domnul prof. univ. dr. doc. ing.  Florea OPREA, rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați între anii 1981 și 1988.

Născut în satul Buciumeni, județul Ilfov, la 15 octombrie 1926, profesorul  Florea Oprea a absolvit Institutul Politehnic din București, devenind licențiat în 1951. În 1960 a obținut titlul de doctor inginer și în 1971 titlul de doctor docent în științe tehnice la Politehnica din București.


Pe data de 15 decembrie 2019 a încetat din viaţă doamna conf. dr. chim. Maricica Popescu, un respectat şi iubit membru al corpului profesoral de la fosta Facultate de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor, absolventă a  Facultăţii de Chimie, Universitatea „Alexandru  Ioan Cuza” din Iaşi, promoţia 1959.


Această toamnă însorită a devenit brusc gri şi apăsătoare prin plecarea la cele veşnice a profesorului universitar dr. ing. Constantin IOSIFESCU, specialist de recunoaștere internațională în frigotehnie și mașini termice. Este cunoscut în țară ca fondatorul primei școli superioare de frigotehnie din România. Domnul Dr. ing. Constantin IOSIFESCU a fost profesor și conducător în mai multe legislaturi al Departamentului de Sisteme Termice și Ingineria Mediului de la Facultatea de Inginerie. 


În după-amiaza zilei de 20 aprilie 2019, a trecut la cele veșnice dr. ing. Mihail Vetrov, Șef de lucrări la Departamentul de Sisteme Termice și Ingineria Mediului de la Facultatea de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. Născut la Galați, în iarna anului 1954, Mihail Vetrov a urmat cursurile Liceului Teoretic Nr. 5 din Galați și ale Facultății de Mecanică, Universitatea din Galați, pe care le-a absolvit ca inginer Frigotehnist, în anul 1979.


În dimineața zilei de 18 iunie 2019, profesorul Mihalache Brudiu a trecut la cele veșnice. Mihalache Brudiu a fost unul dintre cei care au pus bazele specializării Istorie - Filosofie la Universitatea „Dunărea De Jos" din Galați în anii 90, formând generații de istorici și arheologi cărora le-a transmis pasiunea pentru Istoria veche a României și Arheologie.


Din casa universitarilor gălățeni pleacă unul dintre cei mai vechi, dintre cei aleși, dintre cei mai distinși profesori.

Vreme de mai bine de patru decenii, profesor doctor Cezar Costescu a urcat scările Universității „Dunărea de Jos”-Galați și apoi pe cele ale Facultății de Economia și Administrarea Afacerilor, la întemeierea căreia a contribuit cu multă responsabilitate.


Domnul profesor universitar dr. Petru Vieriu a fost un om de mare verticalitate, un bun coleg și un cadru didactic apropiat de studenți, fiecare găsind la  dumnealui un sfat înțelept atunci când avea nevoie. La orele de curs, în afară de ținuta mereu elegantă, prelegerile erau interesante, motiv pentru care prezența studenților în amfiteatre era numeroasă. Același lucru se întâmpla și la orele de laborator unde calitatea de magister era la cea mai mare înălțime.


S-a stins din viață, pe 28 decembrie 2018, conf. univ. dr. Vasile Sahlean, unul dintre corifeii Catedrei de Fizică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați.
Un suflet blând, precum Obcinele Bucovinei, unde s-a născut, în anul 1937, și unde a copilărit.